Oprema za automatsko uzorkovanje, senzorski set i meteorološka stanica na ušću rijeke Raše

Oprema za automatsko uzorkovanje, senzorski set i meteorološka stanica na ušću rijeke Raše

6.4.2020. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ostalo

METRIS je u ožujku, u sklopu plana i programa unutar projekta WATERCARE Water management solutions for reducing microbial environment impact in coastal areas programa: Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014.-2020.), uspješno instalirao opremu za automatsko uzorkovanje, senzorski set (morsku sondu) i meteorološku stanicu na lokaciji Crpne stanice Štalije na ušću rijeke Raše.

Više Radio Labin
watercare ušće raše raša uzorkovanje ekologija meteorološka stanica morska sonda štalije