Općini Kršan odobreno ukupno 86.600,00 EUR za program zaštite kulturnih dobara

Općini Kršan odobreno ukupno 86.600,00 EUR za program zaštite kulturnih dobara

3.4.2024. // Kršan.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu" za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima prijavljeno je 778 programa. Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija za financiranje je uvršteno je 577 programa zaštite i očuvanja na nepokretnim kulturnim dobrima osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 21.661.329,00 eura. Istarskoj županiji odobreno je 53 programa, od koja 2 se odnose na Općinu Kršan kao nositelja projekta.

Općini Kršan odobrena su sredstva za projekte KONSTRUKTIVNA SANACIJA ZGRADE NA K.Č. 23/ZGR u k.o. Plomin u naselju Plomin – III faza i KAŠTEL KOŽLJAK – KONSTRUKTIVNA SANACIJA ZIDOVA (ETAPNA OBNOVA)- III. faza u ukupnom iznosu od 80.000,00 EUR.

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija RH te je prijedlog odobren od ministrice kulture i medija.


KONSTRUKTIVNA SANACIJA ZGRADE NA K.Č. 23/ZGR u k.o. Plomin u naselju Plomin

Stambena kuća izgrađena je na južnom bedemu u naravi je ruševina, urušenog krova i međukatnih konstrukcija, cijela podrumska etaža je zatrpana. Kuća je izvorno imala dvostrešni krov, sačuvane su i kamene konzole krovne strehe. Nedostaje čitavo zapadno lice građevine prema zaljevu do razine bedema.

Potrebna je hitna intervencija zbog ruševnog stanja kao i konzervacija postojećih zidova. U 2022. izvedeni su radovi I. faze u iznosu od 37.170 eur čime su sanirani postojeći nestabilni zidovi, ugrađen je dio razuporne čelične te je izvršeno fugiranje i  injektiranje postojećih zidova.

U 2023. nastavljeni su radovi po projektu u cilju dovršenja rekonstrukcije zidova. Ove godine odobrenim sredstvima planira se III. faza izvedbom novog drvenog krovišta, čime bi završila konstruktivna sanacije zagrade.

Odobrena sredstava: 30.000,00 EUR.


KAŠTEL KOŽLJAK – KONSTRUKTIVNA SANACIJA ZIDOVA

Na građevinskim strukturama feudalne rezidencije kaštela na nekoliko su mjesta primijećena oštećenja koja statički značajno destabiliziraju sačuvane strukture i prijete njihovu daljnjem urušavanju. Spomenuta se oštećenja nalaze u nižim zonama relativno dobro sačuvanih zidova, visokih do 20 metara, poput primjerice zidova branič kule, na obodnom južnom zidu te na zapadnom dijelu rezidencije. Daljnje urušavanje ovih mikrozona bi stoga rezultiralo urušavanjem značajnog dijela postojećih struktura. U 2022. godini započeta je prva faza konstruktivne sanacija zapadnog bedema koja uključuje sanaciju urušenih dijelova u podnožju zida, injektiranje mase zida, čišćenje dotrajalih sljubnica i zapunjavanje sljubnica mortom. Za 2023. nastavljeno je sa izvođenjem radova konstruktivne sanacije bedema, a sve prema projektu sanacije i smjernicama konzervatorskog odjela. U 2024. nastavlja se sa etapnom obnovom – III faza – nastavak radova na južnom zidu.

Odobrena sredstava: 50.000,00 EUR


Također, uz Ministarstvo kulture i medija i Istarska županija – Upravni odjel za kulturu i zavičajnost u 2024. sudjeluje u sufinanciranju predmetnog projekta u iznosu od 6.600,00 EUR.

općina kršan program zaštite kulturnih dobara plomin kožljak kršan