OPĆINA SVETA NEDJELJA – PRIMJER KVALITETNOG RADA

OPĆINA SVETA NEDJELJA – PRIMJER KVALITETNOG RADA

8.1.2008. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Ukoliko se za neku općinu sa ovog područja može reći da svojim radom i rezultatima može biti primjer drugima onda je to općina Sveta Nedjelja na čelu sa načelnikom Srećkom Mohorovićem. Rezultati koji su postignuti u posljednjih nekoliko godina uistinu su vidljivi, a izvršenjem proračuna za 2007. od preko 90 posto samo ide u prilog toj tvrdnji.

Nedešćani na tome ne misle stati već u narednom četverogodišnjem periodu planiraju nove velike zahvate. Prije svega povećali su proračun općine Sveta Nedjelja za dva milijuna kuna, a jedan od najvažnijih zahvata u ovoj novoj godini je rekonstrukcija i adaptacija doma u Šumberu za koju planiraju izdvojiti 850 tisuća kuna.

Uz to tijekom idućeg mjeseca planira se početak izgradnje tribina na nogometnom igralištu u Nedešćini za što će općina izdvojiti 1.800.000,00 kuna, a gradnja je nakon natječaja dodijeljena tvrtki «De conte». U tijeku godine krenut će se sa izgradnjom infrastrukture  u novoj poduzetničkoj zoni u Nedešćini koja zauzima prostor u veličini od 8 hektara. Jedan od najvećih zahvata u četverogodišnjem razdoblju je svakako izgradnja sportske dvorane koja će biti izgrađena kod škole «Vitomir Širola Pajo» za čiju je izgradnju planirano utrošiti oko 9 milijuna kuna.

Nakon doma u Šumberu, u 2009. godinu dolazi na red i dom u Snašićima, a nakon njega i oni u Nedešćini i Štrmcu. Nastavlja se sa asfaltiranjem nerazvrstanih cesta, a dovođenjem vode u mjesto Cere gotovo 99 posto općine opskrbljeno je tim životno važnim napitkom, a za vodovod prema Matijašićima, starom gradu Šumberu i svetom Martinu planira se utrošiti 1.700.000,00 kuna. Općina Sveta Nedjelja puno računa vodi o socijalnom programu, sportskim potrebama svojih udruga, a također i o svojim učenicima i studentima gdje stipendiraju 63 polaznika. Ovaj presjek samo je mali prikaz svega onoga što Nedešćani namjeravaju učiniti kako bi im život u općini bio što bolji i kvalitetniji.

Sveta Nedelja gospodarenje općina program Srećko Mohorović načelnik planiranje projekti