LC Live

Općina Sveta Nedelja na javno savjetovanje uputila nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu

Općina Sveta Nedelja na javno savjetovanje uputila nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu

3.1.2019. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općina Sveta Nedelja na javno je savjetovanje do 17.siječnja uputila Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu.

Više Radioi Labinopćina sveta nedelja komunalna naknada komunalni doprinos