Općina Raša prihvatila projekt selektivnog prikupljanja otpada

Općina Raša prihvatila projekt selektivnog prikupljanja otpada

2.2.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Poglavarstvo Općine Raša na svojoj je sjednici prihvatilo Informaciju podnijetu od strane direktora Trgovačkog društva «1. Maj Labin» o Planu poslovanja Trgovačkog društva za 2009. godinu uz osvrt na planirane investicije za 2009. i 2010. godinu a s akcentom na planirane investicije na području Općine Raša.

Poglavarstvo je prihvatilo i informaciju o provođenju projekta selektivnog prikupljanja otpada za područje Općine Raša koja je podnijeta od strane predstavnika Trgovačkog društva «1. Maj Labin», Sandre Višković. Projekt selektivnog prikupljanja otpada jedan je od prvih projekata koji će se uz Općinu Raša realizirati i na području Grada Labina te Općine Sv. Nedjelja.

Donijet je zaključak da će se projekt selektivnog sakupljanja otpada realizirati u fazama kao i edukacija stanovništva kako bi projekt zaživio.

otpad općina Raša selektivno prikupljanje otpada 1.maj