Općina Raša: Obavijest o podnošenju zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

Općina Raša: Obavijest o podnošenju zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

11.1.2023. // Raša.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Raša za 2023. godinu objavljen je u „Službenim novinama Općine Raša“ broj  15/22 dana 28. prosinca 2022. godine i stupio je na snagu 5. siječnja 2023. godine, od kojeg se datuma mogu podnositi zahtjevi za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnosi se na adresu: Općina Raša, Jedinstveni upravni odjel, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša, s napomenom – Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja ( u daljnjem tekstu: Vijeće).

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu zahtjeva (u prilogu), a sve u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13. i 63/14), te Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Raša za 2023. godinu.

Zahtjev se može uputiti putem pošte, osobnom dostavom ili elektroničkim putem.

Podnošenje zahtjeva elektroničkim putem bit će omogućeno naknadno (kad se osposobi informacijski sustav javnopravnog tijela povezan na državnu informacijsku infrastrukturu), o čemu će se građani pravovremeno obavijestiti putem službene stranice Općine Raša.

Vijeće odlučuje o zaprimljenim zahtjevima prema redoslijedu zaprimanja. Ukoliko se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva s urednim i potpunim zahtjevima, prednost ima podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev ranije zaprimljen.

Kod predaje zahtjeva putem pošte, dan predaje zahtjeva pošti smatra se danom predaje zahtjeva Vijeću.

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru neće biti odobreno ukoliko postoje nepodmirene obveze tražitelja koncesijskog odobrenja prema Općini Raša, o čemu će Jedinstveni upravni odjel izvršiti uvid u službenim evidencijama.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Prilog 1B – tablica 2.)

Za 2023. godinu odobrenja se daju na rok od jedne godine. Rok se određuje na kalendarsku (nedjeljivu) godinu.

Sva pitanja vezana za podnošenje zahtjeva mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Raša na brojeve telefona 052/874-655 i 052/880-820 ili putem službenog maila: opcina-rasa@pu.t-com.hr

Na podneseni zahtjev te rješenje kojim se odlučuje u upravnom postupku potrebno je platiti  upravnu pristojbu u ukupnom iznosu od 70,00 kuna/ 9,29 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 (zahtjev + rješenje), u državnim biljezima ili uplatom na žiro račun Općine Raša, IBAN  HR2323600001836800007, model i poziv na broj: HR68 5703-OIB, opis plaćanja: upravne pristojbe- koncesijska odobrenja.

Plan upravljanja pomorskim dobrom 2023
Obrazac_zahtjev-za-koncesijsko-odobrenje
Mikrolokacija – Ravni
Mikrolokacija – Koromačno
Mikrolokacija – Sv. Marina_centar
Mikrolokacija – Sv. Marina_crkvica
Mikrolokacija – Tunarica

općina raša koncesijsko odobrenje koncesija pomorsko dobro