Općina Raša: 33. REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Općina Raša: 33. REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

18.7.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Održana je 33. redovita sjednica Općinskog vijeća Općine Raša na kojoj je pored prihvaćanja Zapisnika sa prethodne sjednice na Dnevni red uvrštena i točka Razmatranje problematike sustava javne odvodnje, vodozaštite vodotoka i obuhvatnih kanala broj 1. ( kanal kroz Rašu ) i broj 2. ( kanal uz prometnicu Raša-Pula ).
Uvodno izlaganje podnijela je predsjednica Općinskog vijeća Općine Raša Glorija Paliska Bolterstein koja je istaknula vrlo veliku važnost ove teme, njeni značaj za Općinu Raša, ali i za Grad Labin i Labinštinu, spominje da je po prvi puta ova tema okupila kako vijeće tako i predstavnike trgovačkih društava i lokalne samouprave. Posebno ističe da je sustav javne odvodnje važan za zaštitu okoliša i jedan od važnih faktora za vodozaštitu.
Načelnik Josip Pino Knapić govori da je problem sustava javne odvodnje prisutan preko 30 godina da ne funkcionira, da se fekalije neobrađene miješaju sa oboriskom vodom, slivaju u obuhvatni kanal broj 1. (kanal Raša – Vlaška – Štalije) i koji je u neposrednoj blizini izvorišta Fonte Gaja i Kokoti. Nažalost, ističe, Raša naselje je jedan od većih zagađivača okoliša i mora sa oko 1.500 stanovnika, u ovom djelu Istre i Jadrana.
Prezentaciju stanja kanala kroz Rašu pripremio je i obrazlagao zamjenik načelnika Dalibor Kvaternik, dok je direktor TIM ARSE d.o.o., općinske tvrke, Klaudio Blažina obrazložio pojedine slajdove prezentirane vijeću.
U raspravi su uzeli učešće vijećnici Laura Faraguna, Mladen Lazarić, Nevres Mulavdić, Ahmet Kavgić, Zuhdija Buljubašić i Đanfranko Ricci.
Prisutni sjednici koji su svojom diskusijom doprinijeli i prezentaciji zaključcima sjednice, bili Vito Škandul predstavnik Hrvatskih Voda Zagreb V.G.I. za slivno područje Raša-Boljunčica, Dino Škopac, direktor Vodovod Labin d.o.o., Darko Bratulić, direktor I.V.S. Istarski vodozaštitni sustav, Alen Golja, direktor 1. Maj d.o.o. Labin, Tulio Demetlika, gradonačelnik Grada Labina i predstavnici IŽ Upravnog odjela za poljoprivredu. Svi su se složili da je problematika i izvan okvira Općine Raša vrlo značajna, da odvodnju Raše treba nastaviti intenzivnije rješavati, da se vodozaštiti pitke vode posveti maksimalna pažnja i aktivnosti a posebice da urede i saniraju obuhvatni kanal broj 1. i broj 2.
U cijeni odvodnje nije regulirana naknada za razvoj, pa je jedan od zaključaka da se izvidi i ta mogućnost jer odvodnja i vodozaštita su primarni za kvalitet života ne samo Raše i Labina već i drugih naselja ovog kraja.
Predsjednica Općinskog vijeća na kraju zaključuje da zaključci nesmiju ostati mrtvo slovo na papiru već da ih treba sprovesti u život na svim segmentima ovisno o mogućnosti.

Rasa.hr

 

općina raša sjednica voda vodovod vodoopskrba