[Općina Pićan] Prijedlog rang liste – učeničke i studentske stipendije

[Općina Pićan]  Prijedlog rang liste – učeničke i studentske stipendije

26.11.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s prebivalištem na području Općine Pićan za školsku godinu 2018./2019. (Klasa: 022-05/18-01/84, Urbroj: 2144/05-01-01-18-2), dostavlja se Načelniku Općine Pićan i objavljuje se


PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA


IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
Rea Turčinović 195
Ivan Švić 175
Dora Močinić 160
Ana Švić 150
Gabriel Franković 110
Edi Jeromela 110
Lana Brenko 100
Lana Tončetić 100
Karla Maglica 80
Kristina Brenko 70
Nikol Smilović 70
Samanta Floričić 60
Aurora Smilović 60
Manuel Smilović 60
Loren Benazić 50


 Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan, u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Kada bude formirana i objavljena konačna Rang lista, svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Pićan za studijsku godinu 2018./2019. (Klasa: 022-05/18-01/85, Urbroj: 2144/05-01-01-18-2), dostavlja se Načelniku Općine Pićan i objavljuje se


PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA


IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
Ivana Franković 140
Alisa Ivančić 100
Elena Krištofić 90
Vedran Lukšić 80
Antun Selar 80
Deni Baćac 70
Ketrin Brenko 70
Agata Kiković 70
Erika Grgurić 60
Tina Karlić 60


 


Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan, u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Kada bude formirana i objavljena konačna Rang lista, svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.


Predsjednica Komisije za stipendiranje
Martina Bilić


pican.hr


Foto: Pixabay, ilustracijaopćina pićan pićan studenti učenici stipendije rang lista