OPĆINA KRŠAN VRATILA DUG

OPĆINA KRŠAN VRATILA DUG

8.4.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Načelnik Općine Kršan, Josip Kontuš, po završetku sjednice podnio je izvještaj o radu Poglavarstva za vrijeme njegova mandata. Općina je ušla u 2006. godinu  sa 7,3 milijuna kuna, a uvidom u stanje na dan 31. ožujka 2009. godine vidljivo je da su pokriveni svi gubici te je ostvaren višak prihoda od 300 tisuća kuna. Dug je nastao investiranjem u vodovod na relaciji Plomin – Brestova. Kontuš je po završetku izlaganja kazao kako je saniranje duga dokaz da je Poglavarstvo racionalno raspolagalo  proračunskim novcem. Jednako tako istaknuo je da je dug koji je općina vukla jedan od razloga zašto se nije ulazilo u veće investicijske projekte.

 

Jučer je održana posljednja sjednica Općinskog vijeća općine Kršan. Vijećnici su se složili da se izuzmu dvije točke s dnevnog reda. Predlagač, odnosno Poglavarstvo, povuklo je točku o razmatranju potreba usklađenja Statuta Općine Kršan sa zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi.

Vijećnik HSLS-a, Klaudio Lazarić također je bio mišljenja da se navedena točka treba skinuti s dnevnog reda. Obrazloženje načelnika, Josipa Kontuša te vijećnika Lazarića  išlo je u istom pravcu. Temeljem obveze koju propisuje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina utvrđena je obveza usklađivanja Statuta Jedinica lokalne samouprave sa odredbama navedenog Zakona, poglavito u dijelu koji se odnosi na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u Jedinicama lokalne i područne samouprave.

Slijedom navedenog, Općina Kršan donijela je Statutarnu odluku kojom pripadnicima Bošnjačke nacionalne manjine priznato pravo na predstavnika u Općinskom vijeću. Na jučerašnjoj sjednici deset je vijećnika podiglo ruku da se i druga točka, razmatranje prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu, izuzme sa dnevnog reda sjednice. Vijećnici su jednoglasno prihvatili izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine.

 

Foto: D.R. Kršan

 

općina kršan kršan josip kontuš klaudijo lazarić plomin brestova