Općina Kršan objavila je javni poziv za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Općina Kršan objavila je javni poziv za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

13.7.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općina Kršan objavljuje


 


J A V N I  P O Z I V


za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za


rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine KršaN


 


Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 19. srpnja 2018. godine kršan općina kršan stručno osposobljavanje posao javni poziv