Općina Kršan: Obavijest o davanju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali - na području Brestove i Plomin Luke

Općina Kršan: Obavijest o davanju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali - na području Brestove i Plomin Luke

18.2.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Obavještavaju se zainteresirane osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske - na području Općine Kršan,  i to za mikrolokacije:

  -dio k.č. 2905/378 u k.o. Plomin, šire područje naselje Brestova (postojeći plato na zavoju prema Trajektnom pristaništu Brestova), uz godišnju naknadu u iznosu od 5.000,00 kn,

- dio k.č. 2905/106 u k.o. Plomin, naselje Plomin Luka, područje plaže u Plomin Luci (početni dio prema ulazu) uz godišnju naknadu u iznosu od 7.000,00 kn.

 Naknada za pripadajuću terasu objekta (ako je za istu podnesen zahtjev) iznosi dodatnih 200,00 kn/m2 godišnje. Zainteresirani su uz Zahtjev dužni priložiti:

-  dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima);

-dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru / dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik sredstva);

-dokaz (uvjerenje) iz kojeg je razvidno da su od strane podnositelja zahtjeva za koncesijsko odobrenje podmirene sve dospjele obveze prema Općini Kršan s osnova svih potraživanja (dokument se izdaje od strane Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan).

   Rok za dostavu zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom je 13. ožujka 2015. godine. Zahtjevi se predaju putem pošte ili osobno.

OPĆINA KRŠAN

 

Dokumentacija

 

 

 

 

 

Obavještavaju se zainteresirane osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske – na području Općine Kršan,  i to za mikrolokacije:

  -dio k.č. 2905/378 u k.o. Plomin, šire područje naselje Brestova (postojeći plato na zavoju prema Trajektnom pristaništu Brestova), uz godišnju naknadu u iznosu od 5.000,00 kn,

- dio k.č. 2905/106 u k.o. Plomin, naselje Plomin Luka, područje plaže u Plomin Luci (početni dio prema ulazu) uz godišnju naknadu u iznosu od 7.000,00 kn.

 Naknada za pripadajuću terasu objekta (ako je za istu podnesen zahtjev) iznosi dodatnih 200,00 kn/m2 godišnje. Zainteresirani su uz Zahtjev dužni priložiti:

-  dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima);

-dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru / dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik sredstva);

-dokaz (uvjerenje) iz kojeg je razvidno da su od strane podnositelja zahtjeva za koncesijsko odobrenje podmirene sve dospjele obveze prema Općini Kršan s osnova svih potraživanja (dokument se izdaje od strane Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan).

   Rok za dostavu zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom je 13. ožujka 2015. godine. Zahtjevi se predaju putem pošte ili osobno.

OPĆINA KRŠAN

- See more at: http://krsan.hr/web/vijest.asp?id=674#sthash.NzmiSUYD.dpuf

brestova plomin luka koncesija općina kršan kršan