Općina Kršan: Izvješće sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća od dana 2. studenog

Općina Kršan: Izvješće sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća  od dana 2. studenog

15.11.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici su prisustvovali svi vijećnici. Donijeti su sljedeći akti:

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i  financijske izvještaje  Općine Kršan za 2008. godinu.

2.  I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2009. godinu,

3. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2009. godinu,

4. I. Izmjena  Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2009. godinu,

5. I. Izmjena i dopuna Programa planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2009. godinu,  

6.  I. Izmjena Programa socijalne skrbi Općine Kršan za 2009. godinu,  

7.  I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Kršan za 2009. godinu,  

8. I. Izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2009. godinu,  

9 I. Izmjena i dopune  Proračuna Općine Kršan za 2009. godinu,

10. Odluke o stavljanju van snage Odluke o  prihvaćanju Plana razvojnih programa - investicije Općine Kršan za 2009. godinu i projekcije za 2010. i 2011. godinu,

11. Rješenje o imenovanje komisije za popis birača Općine Kršan,

12. Odluka o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan

13. Odluka izradi o Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kršan -  ciljane izmjene,

14. Rješenje o razrješenju dosadašnjeg člana Skupštine Trgovačkog društva  VODOVOD LABIN d.o.o Labin  - Nikole Vuksan i  imenovanju  novog člana Skupštine Trgovačkog društva  VODOVOD LABIN d.o.o  Labin - Klaudija Lazarić,

15.  Zaključak kojim se predlaže da se u Nadzorni odbor društva  VODOVOD LABIN d.o.o Labin imenuje Serđo Vozila umjesto dosadašnjeg  člana Eđea Brenčić,

16. Rješenje o razrješenju dosadašnjeg člana Skupštine Trgovačkog društva 1. MAJ LABIN  d.o.o Labin  - Burul Valde i  imenovanju  novog člana Skupštine Trgovačkog društva  1. MAJ LABIN d.o.o  Labin - ZdravkA Vidak,

17. Zaključak kojim se predlaže da se u Nadzorni odbor društva  1. MAJ LABIN d.o.o.  Labin imenuje Nevenka Kranjčević umjesto dosadašnjeg  člana Rogić Borisa.

 

Krsan.hr

 

općina kršan nadzorni odbor prvi maj vodovod d.o.o boris rogić eđeo brenčić nevenka kranjčević klaudijo lazarić komunalna gradnja