Općia Kršan: Prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za iznajmljivanje brodica na motorni pogon plaži u Plominu

Općia Kršan: Prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za iznajmljivanje brodica na motorni pogon plaži u Plominu

3.5.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Obavještavaju se zainteresirane osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, na području Općine Kršan, za mikrolokaciju - dio k.č. 2905/106 u k.o. Plomin, naselje Plomin Luka, šire područje plaže u Plomin Luci, djelatnost: ''''IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA - brodica na motorni pogon.''''

         Godišnja naknada za vršenje predmetne djelatnosti iznosi 200,00 kn po dužnom metru plovila / brodice na motorni pogon.

Zainteresirani su uz Zahtjev dužni priložiti:

-dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima);

-dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru / dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik sredstva);

-dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu;

-dokaz (uvjerenje) iz kojeg je razvidno da su od strane podnositelja zahtjeva za koncesijsko odobrenje podmirene sve dospjele obveze prema Općini Kršan s osnova svih potraživanja (dokument se izdaje od strane Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan).

          Rok za dostavu zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom je 08. svibnja 2015. godine. Zahtjevi se predaju putem pošte ili osobno.

 U prilogu se nalaze:

- See more at: http://krsan.hr/web/vijest.asp?id=713#sthash.L1eRtONq.dpufObavještavaju se zainteresirane osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, na području Općine Kršan, za mikrolokaciju - dio k.č. 2905/106 u k.o. Plomin, naselje Plomin Luka, šire područje plaže u Plomin Luci, djelatnost: ''''IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA - brodica na motorni pogon.''''

         Godišnja naknada za vršenje predmetne djelatnosti iznosi 200,00 kn po dužnom metru plovila / brodice na motorni pogon.

Zainteresirani su uz Zahtjev dužni priložiti:

-dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima);

-dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru / dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik sredstva);

-dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu;

-dokaz (uvjerenje) iz kojeg je razvidno da su od strane podnositelja zahtjeva za koncesijsko odobrenje podmirene sve dospjele obveze prema Općini Kršan s osnova svih potraživanja (dokument se izdaje od strane Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan).

          Rok za dostavu zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom je 08. svibnja 2015. godine. Zahtjevi se predaju putem pošte ili osobno.

općina kršan iznajmljivanje plomin luka koncesijsko odobrenje