ODVJETNIK IGOR KOREN: Vlasnici društva nikada nisu imali niti imaju namjeru prodavati turistički kompleks Maslinica u Rapcu

ODVJETNIK IGOR KOREN: Vlasnici društva nikada nisu imali niti imaju namjeru prodavati turistički kompleks Maslinica u Rapcu

14.7.2021. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Crna kronika

Zbog tekstova "Kriza u Rabačkoj Maslinici", "Problemi u rabačkoj uvali Maslinica", "Nakon prijave Uskoku, podnio još dvije prijave DORH-u" i "Talijanski vlasnici prodaju tvrtku Maslinica" od 21., 23., 25. i 30. lipnja 2021. Odvjetnički ured iz Rijeke koji zastupa tvrtku Maslinica dostavio nam je Zahtjev za objavu ispravka informacije, no kako uredništvo ne može ulaziti u ocjenu ispravnosti svake pojedine informacije, objavljujemo njihov dopis u obliku reagiranja.

"Sadržajem navedenih članaka, čitatelji Vašeg lista informirani su da se društvo MASLINICA nalazi u nekakvoj kriznoj situaciji s upravljanjem društvom i donošenjem poslovnih odluka, da društvo posluje protivno hrvatskim propisima, da djeluje protivno interesima lokalne zajednice te da bi bilo najbolje da dođe do promjene vlasnika tog društva, a da je postupak prodaje turističkog kompleksa Maslinica već u tijeku i da bi isti mogla kupiti opatijska tvrtka Liburnija Riviera Hoteli.

Svi navedeni tekstovi objavljeni su u kontinuitetu s razmakom od nekoliko dana između njihovih objavljivanja te su izazvali veliku uznemirenost svih zaposlenika društva, a zastupnici osnivača ne prestaju biti zasuti pitanjima o tome što se događa u Maslinici, da li je točno da društvo tako loše djeluje i posluje te kakva će biti budućnost samog društva.

Takva učestalost objavljivanja tekstova s negativnim prezentiranjem društva Maslinica i ukazivanjem na nekakvo pogrešno upravljanje, nezakonitosti u poslovanju i sukobe s lokalnom zajednicom nezabilježena je u bilo kojem mediju u odnosu na bilo koje trgovačko društvu koje djeluje u sektoru hotelijerstva i turizma te ukazuje na zlu namjeru kako samog autora članka, tako i svih osoba koje su svojim neistinitim izjavama iskazali i prezentirali potpuno pogrešnu sliku samog društva.

Zbog navedenog, TD Maslinica, osnivači i uprava pridržavaju si pravo pokrenuti odgovarajuće postupke protiv svih osoba koje su sudjelovale u iznošenju lažnih i uvredljivih tvrdnji.

Ovim dopisom želimo najenergičnije osporiti sve navode iz prije navedenih članaka te demantiramo kao lažne i neistinite sve iznesene tvrdnje o krizi upravljanja i rezultata TD MASLINICA d.o.o. iz Rabca, o nezakonitostima u poslovanju i sukobu s lokalnom zajednicom.

Gospođa Marina Cvitić namjerno prešućuje da je prije početka ove turističke sezone postignut dogovor između sindikata i društva da će svakom stalnom zaposleniku i za sve sezonske radnike koji su radili u društvu najmanje mjesec dana biti isplaćeno na ime posebne premije ukupni iznos od 5.000 kn svakom. Zašto je ta važna činjenica koju bi sindikalni predstavnik svakako trebao naglasiti jednostavno prešućena, a umjesto toga sindikalista se upušta u spekulacije o tome da su priče o prodaji Maslinice vjerojatno utemeljene?

Članovi uprave Maslinice uredno obavljaju sve poslove i upravljaju društvom te su u njemu prisutni svaki tjedan!

Gospođa Cvitić namjerno prešućuje da članovi uprave tijekom najveće krize izazvane epidemijom virusa Covid 19 nisu niti mogli, a niti smjeli dolaziti u RH, ali u to vrijeme su sve poslovne aktivnosti svih turističkih i hotelijerskih kuća, pa tako i Maslinice bile svedene na minimum i praktički do prije cca 50 dana nitko nije ni mogao znati kako će se ova turistička sezona odvijati, kao što se ni danas ne zna kada će prestati, ali ne zbog takve namjere uprave društva nego zbog neizvjesnosti širenja bolesti i odgovarajućih mjera koje će donijeti nadležna tijela RH i svih drugih zemalja.

Gospođa Cvitić jako dobro zna da su joj članovi uprave Maslinica d.o.o. dostupni u svakom trenutku te neka iznese što to nije uspjela realizirati iz svojeg sindikalnog programa zbog toga jer nije imala kontakta s upravom društva. Ne postoji niti jedan jedini problem o kojem su sindikati željeli razgovarati, a da na strani društva nisu imali sugovornika i da se o problemu nije razgovaralo i donijelo odgovarajući zaključak.

Ovakav istup gđe. Cvitić nije korektan i nije konstruktivan te sigurno ne doprinosi povjerenju između zaposlenika i društva te jasno ukazuje da gđa. Cvitić svojim djelovanjem ne štiti interese zaposlenika nego nastupa u interesu svoje samopromocije ili u interesu nekih skrivenih nalogodavaca.

Naglašena želja i nada gđe. Cvitić da dođe što prije do prodaje Maslinice jednostavno je skandalozna te se na istu može uzvratiti samo tvrdnjom da bi bilo najkorisnije za sindikaliste da izaberu novo rukovodstvo jer ovo ne radi u njihovom interesu nego se bavi posredovanjem u prodaji hotela.

Gospodin Bruno Bulić pogrešno je naslovljen bivšim menadžerom u Maslinici, dok u spornom tekstu isti prezentira da se on odmaknuo od društva Maslinica i ludosti i cirkusa u istoj jer da se u Maslinici ne zna tko pije, tko plaća i da bi bilo najbolje da vlasnici prodaju tu kompaniju!

Prije svega, ističe se da g. Bruno Bulić nikada nije bio nikakav menadžer u Maslinici nego prokurista koji sukladno odluci o njegovom imenovanju i dogovoru s upravom društva, nikada nije imao nikakvu mogućnost samostalnog donošenja bilo kakvih poslovnih odluka, već je njegova uloga bila savjetodavna u odnosu na radne odnose i komunikaciju sa zaposlenicima.

Društvo Maslinica je bilo ono koje je zatražilo od g. Bulića da odstupi iz društva jer je bilo apsolutno nezadovoljno njegovim rezultatima i pristupom povjerenom mu poslu, a nije bilo obrnuto, kako to g. Bulić pokušava sada prezentirati.

Zbog diskrecije, uprava društva o tome nikada nije istupala, ali nakon istupa g. Bulića nema razloga da se ne iznese istina o njegovom radu i nezadovoljstvu uprave tim radom, što je uostalom dovelo do toga da ga se zamoli da otiđe iz društva.

Krajnje su uvredljivi i drski navodi g. Bulića da su članovi uprave Maslinice izuzetno skromnog znanja kada je u pitanju poslovanje u RH te da nemaju pojma o Zakonu o radu te da je stoga s njima teško komunicirati.

Društvo Maslinica kroz čitavo vrijeme svojeg djelovanja ima odgovarajuću pravnu podršku izabranih odvjetnika koji pružaju pravnu pomoć društvu sukladno zakonu pa je stoga nebitno pravno obrazovanje članova uprave.

Grupacija Horstmann i Gentilini ima u vlasništvu u RH i Italiji više od 20 hotela i auto kampova, restorane i druge ugostiteljske objekte, razvijenu distribucijsku tvrtku HO.RE.CA s.r.l. i razgranatu mrežu specijaliziranu za prodaju proizvoda u turizmu i prehrani, te kao takva uspješno djeluje na tržištu preko četrdeset godina. Obujam fakturiranog navedene grupacije prelazi 350.000.000 EUR godišnje.

Kakvi poslovni rezultati stoje iza g. Bulića i gđe. Cvitić da se uopće usude dijeliti lekcije vlasnicima kako da oni upravljaju svojom tvrtkom i da je najbolje da društvo prodaju jer imaju skromno znanje?

Osnivači društva Maslinica pružili su ruku g. Buliću i mogućnost da nastavi s poslovnim djelovanjem nakon njegovog okončanja sindikalne karijere te su uredno izvršili sve svoje ugovorne obveze, da bi ih on putem novina nazivao neznalicama.

Društvo Maslinica djeluje na teritoriju RH već više od dvadeset godina i zahvaljujući ovim investitorima svi hoteli dignuti su na razinu četiri zvjezdice i uredno rade i nadalje će raditi, bez obzira što g. Bulić i gđa. Cvitić o tome osobno mislili. Ne postoji niti jedan zaposlenik koji nije dobio svoju zarađenu plaću niti je državi uskraćeno podmirivanje bilo kakvog davanja s osnova rada i radnog odnosa društva, kao i po drugim osnovama podmirivanja zakonom predviđenih poreza i davanja.

Obzirom na činjenicu da je upravo gđa. Marina Cvitić bila prijedlog i izbor g. Bulića za osobu koja će ga zamijeniti po završetku njegove karijere u Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije te da g. Bulić i gđa. Cvitić zajedno suglasno sugeriraju da bi bilo najbolje da vlasnici prodaju tu kompaniju, može se zaključiti da isti postupaju po prethodnom dogovoru u cilju i u svrhu stvaranja klime koja bi trebala dovesti do odluke vlasnika da se društvo Maslinica proda, a što se neće ostvariti.

Gospodin Alen Kiršić ima pravo podnositi prijave svakom nadležnom tijelu protiv bilo koje osobe zbog počinjenja bilo kakvog djela za koje on misli da predstavlja kazneno djelo. Obzirom na činjenicu da su prijave podnesene, nemamo namjeru detaljno se očitovati o navodima dotičnog gospodina nego želimo samo istaknuti da se osporavaju svi njegovi navodi da društvo Maslinica djeluje protivno prisilnim propisima RH te da je on osobno meta nekakvog zajedničkog udruživanja uprave Maslinice s bivšim i sadašnjim rukovodstvom Grada Labina.

Gospodin Kiršić i njegove aktivnosti potpuno su irelevantne za društvo Maslinica te se isto nema namjeru njime baviti, osim u postupku naplate njegovog dugovanja. Nakon što ovi postupci završe bit će jasno koliko su tvrdnje i prijave dotičnog gospodina bile osnovane. Posebno želimo istaknuti da su potpuno neistiniti navodi o tome da Maslinica ugrožava stečena prava domicilnog stanovništva te da je u sukobu s lokalnom zajednicom.

Ne postoji niti jedan jedini kamp i turistički kompleks u Republici Hrvatskoj u koji svatko može pristupiti kada hoće, kako hoće i kojim god prijevoznim sredstvom hoće, pa tako to nije moguće niti u poslovni kompleks Maslinice.


Cijeli tekst ovdjeMaslinica trgovačko društvo turizam