Održana završna konferencija projekta LIFE Sec Adapt

Održana završna konferencija projekta LIFE Sec Adapt

24.6.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Završna konferencija  europskog projekta LIFE Sec Adapt održana je 18. lipnja 2019. godine u Anconi na kojoj su uz predstavnike Grada Labina sudjelovali i predstavinici IDA-e te gradova Buzeta, Pazina, Pule i Rovinja. Projekt „LIFE Climate Change Adaptation“ (Life Sec Adapt) prijavljen je na natječaj Life Climate Action Programa Life 2014-2020. i nastavak je projekta CITY SEC putem kojeg su se istarski gradovi uključili u međunarodnu mrežu potpisnika "Sporazuma gradonačelnika" (Covenant of Mayors - CoM) kao odgovor na izazove globalne promjene klime. CoM je prva i najambicioznija inicijativa Europske komisije usmjerena izravno na aktivno uključenje i kontinuirano sudjelovanje gradskih uprava i samih građana u borbi protiv globalnog zatopljenja.

Projekt LIFE Sec Adapt, kojemu je osnovni cilj prilagodba klimatskim promjenama i podupiranje prijelaza na nisko ugljično gospodarstvo službeno završava sa krajem mjeseca lipnja 2019.  Na završnoj konferenciji sudjelovalo je 50-ak sudionika iz Italije, Španjolske i Grčke, zemalja koje uz Hrvatsku sudjeluju u realizaciji projekta.

Gradonačelnik Grada Buzeta, Siniša Žulić, u ime istarskih gradova, partnera na projektu - Buzeta, Labina, Pazina, Poreča, Pule i Rovinja, predstavio je rezultate projekta i sve što se u sklopu projekta u posljednje četiri godine uspjelo realizirati te se osvrnuo na planove za budućnost na polju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Strategije i Akcijski planovi prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) kao jedan od glavnih rezultata Life Sec Adapt projekta, izrađeni od strane samih gradova strateški su dokumenti koji su temelj za daljnju prijavu projekata energetske učinkovitosti na europske Operativne programe, čime su se istarski gradovi pridružili grupi naprednih gradova i područja koji brinu o svojoj budućnosti, sukladno smjernicama novog integriranog sporazuma gradonačelnika.

Grad Labin nastavit će sa podizanjem svijesti svojih građana vezano za prilagodbu klimatskim promjenama i zajednički pristup izazovima s kojima se susreću. Nužno je nastaviti planiranje i realizaciju projekata u kojima se isključivo ili djelomice koriste obnovljivi izvori energije, a kojima se afirmiraju načela i važnost energetske učinkovitosti. Također je vrlo važno raditi na informiranju i podizanju svijesti građana kako bi se stvorila kritična masa koja će pozitivnim primjerima raditi na smanjenju potrošnje energije, a samim time i smanjenju emisija CO2.

U projektu sudjelovale su četiri članice Europske unije: Italija, Hrvatska, Grčka i Španjolska. Nositelj projekta je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche te 12 gradova navedene pokrajine: Ancona, Pesaro, Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Offida, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova. Partner iz Španjolske je Grad Bullas, a iz Grčke Grad Patras. Partneri iz Hrvatske jesu Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., kao koordinator projekta, Istarska županija te šest istarskih gradova: Pula, Rovinj, Poreč, Buzet, Labin, Pazin.

Projekt je s provedbom započeo 1. rujna 2015. godine i trajao je 46 mjeseci. Ukupni proračun Grada Labina u projektu iznosi  85.787,00 EUR od čega EU sufinancira 60%.

co2 emisija zdravlje ekologija life sec adapt eu fondovi