Održana rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Održana rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

10.2.2014. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Politika

Istarski župan Valter Flego održao je koordinaciju gradonačelnika obalnih gradova Istarske županije  na kojoj se raspravljalo o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te su usvojene zajedničke primjedbe koje će uputiti nadležnom ministarstvu. Prijedlogom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji se nalazi u javnoj raspravi, ukidaju se koncesijska odobrenja, a uvode dozvole, koje se pod određenim uvjetima daju temeljem javnog natječaja, definiraju morske plaže, sidrišta i privezišta, a u jedinicama područne (regionalne) samouprave predviđa se osnivanje samo jedne županijske lučke uprave. Uz to, Nacrtom se predviđa i osnivanje Agencije za integralno upravljanje pomorskim dobrom. Istarska županija smatra da se Agencijom neće ni pojednostaviti niti ubrzati postupak davanja koncesija. Osim toga, smatraju da će ista generirati dodatne troškove administracije i smanjenje sredstava od koncesijskih naknada koje sada pripadaju proračunima države, županija, gradova i općina. Na koordinaciji, župan i gradonačelnici posebno su se usprotivili članku 117. koji u iznimnim situacijama daje mogućnost ograđivanja plaža držeći ga „štetnim s posljedicama koje bi sutra mogle postati pravilo“. Time bi, kažu, današnja dostupnost i otvorenost plaža, hrvatsku obalu, kao i njezin turizam, doveo na razinu turističkih destinacija koje su od svojih odredišta stvorila „geto“.

 

flego koordinacija morske luke priobalje gradonačelnici demetlika pomorsko dobro