Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

19.6.2024. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na današnjoj 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina usvojen je Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2024. godinu i pripadajućih programa u iznosu od 24.828.731 eura. Rebalansom se Proračun Grada Labina povećava za 4.043.472 eura pa on sada iznosi 19,45 % više u odnosu na dosadašnji plan. Od ukupnog novog plana od 24.828.731 eura na Grad Labin odnosi se 12.433,232 ili 50,08 posto  rashoda, a ostatak na proračunske korisnike  i vijeća nacionalnih manjina. 

Najveće i najznačajnije povećanje na prihodovnoj strani ovog rebalansa odnosi se na  pomoći iz državnog proračuna i fondova, kao rezultat usklađenja sa  odobrenim i planiranim sredstvima, a koja sada iznose 8.568.892 €, odnosno 24,52 posto ili 1.687.099 eura više u odnosu na plan proračuna 2024. godine.


Od ukupnog povećanja pomoći, iznos od 550.724 eura, odnosno 32,64%, odnosi se na Grad Labin, a ostatak od 1.136.375 € ili 67,36% na proračunske korisnike. Unutar tog , iznos od 835.300 eura odnosi se na sredstva Državnog proračuna (državna riznica) namijenjenih za povećanje plaća djelatnicima osnovnih škola, što čini 73,51% ukupnog povećanja pomoći proračunskim korisnicima.

Značajnije povećanje zabilježeno je i od poreznih prihoda  i to za ukupno 823.760 eura a  koji sada iznose 7.317.560 te prihoda od pristojbi i naknada za 633.886 eura i koji sada iznose 4.917.472 eura.

Na rashodovnoj strani proračuna Grada Labina ističu se projekti koji su uspješno kandidirani na nacionalne natječaje i time su osigurali sufinanciranje, kao što je izgradnja Parka Kature za kojeg je u Proračunu za 2024. godinu planiran iznos od 300 tisuća eura i   dovršenje hortikulturnog uređenja Spomen prostora rudaru u iznosu od 126.200 eura .


Nadalje, rebalansom su planirana sredstva za brojne investicije i projekte od vitalnog interesa za građane Labina kao što je rekonstrukcija raskrižja u Omladinskoj ulici u Rapcu u iznosu od 104.680 eura, obnova poda sportske dvorane Osnovne škole Matije Vlačića u iznosu od 128.017 eura, dovršetak Sportskog centra Vinež u iznosu od 1.230.700 eura,  obnova i prenamjena škole Ripenda u iznosu od 100 tisuća eura, sanacija gata sa navozom i dizalicom za dizanje/spuštanje plovila u Maslinici u iznosu od 21.500 eura, izgradnja novog Dječjeg vrtića na Vinežu u iznosu od 537.900 eura, izgradnja nerazvrstane ceste Ripenda Kras-Mali Kosi u iznosu od 250 tisuća eura, projekt rekonstrukcije i sanacije Velikih kupatila u iznosu od 222.028 eura, nazad kupnja zgrade bivše apoteke u Ulici Aldo Negri, te radovi na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih zelenih površina kao i pojačano održavanje čistoće javnih površina.

gradsko vijeće sjednica