Održana 10. redovne sjednice raškog Općinskog vijeća

Održana 10. redovne sjednice raškog Općinskog vijeća

24.5.2018. // Raša.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Raše u utorak, 22. svibnja 2018. godine, održalo je 10. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani i donijeti sljedeći akti. 

Podnesen je Izvještaj Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata vijećnika u Općinskom vijeću Općine Raša. Shodno Izvješću, donesena je deklaratorna odluka kojom je utvrđen prestanak mirovanja mandata vijećnika Vedrana Grubišića. Istodobno je Salvadore Bajeramović prestao obnašati dužnost zamjenika vijećnika.

Vijećnici su primili na znanje Izvještaj o poslovanju Trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin za 2017. godinu. Izvještaj je podnio direktor društva Alen Golja.

Jednoglasno je donijet Zaključak o prihvaćanju dorađene radne verzije Studije izvedivosti Sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracije LABIN – RAŠA – RABAC iz svibnja 2018. godine, izrađena za potrebe projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u svrhu prijave na sufinanciranje iz fondova Europske unije. Studija je prihvaćena, navodi se u Zaključku, budući da sadrži varijantno tehničko rješenje koje je prihvatljivo za Općinu Raša. To varijantno tehničko rješenje koncipirano je na način da je utvrđena jedinstvena cijena vodne usluge za cijelo uslužno područje, u naselju Raša, na lokaciji bivše Termoelektrane Vlaška, te je predviđena izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s trećim stupnjem pročišćavanja (ukupnog kapaciteta 19.800 ES), opremljenog MBR tehnologijom, sa zbrinjavanjem mulja na lokaciji Cere, uz preuzimanje financijskog učešća Općine Raša od strane Grada Labina. Uz varijantno tehničko rješenje, predviđeno je i cjelovito uređenje kanala kroz naselja Krapan i Raša od strane Hrvatskih voda.

Foto: LC Labin.com

općina raša redovna sjednica općinsko vijeće vedran grubišić salvadore baheramović alen golja