Odluka o rezultatima javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje (3. Odluka)

Odluka o rezultatima javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje (3. Odluka)

22.9.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje KLASA: 351-02/22-01/1, URBROJ: 2163-4-01-22-2 od 11. travnja 2022. godine i  Izmjene Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje KLASA: 351-02/22-01/1, URBROJ: 2163-4-01-22-3 od 28. travnja 2022. godine te čl. 51. Statuta Grada Labina gradonačelnik Grada Labina dana 19. rujna 2022. godine donosi Odluku o rezultatima javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje (3. Odluka).

 
Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili pravo na dodjelu kompostera nalaze se u tabelarnom prikazu kako slijedi:

 

 
IME I PREZIME  ADRESA

 • Milan Pavlić,Matije Vlačića 11, Labin
 •  Hafa Zulić,Matije Vlačića 4, Labin
 •  Margerita Cnappi,Matka Laginje 14, Labin
 • Mirela Jelčić,Matije Vlačića 1, Labin
 • Vesna Blažina,Matka Laginje 5, Labin
 • Davor Milevoj,9. septembra 16, Labin
 • Rosana Miletić,Vinež 136, Labin
 • Elda Juričić,Matka Laginje 5, Labin
 • Branko Zupičić,Aldo Negri 7, Labin
 • Enver Ćulak,Vinež 144, Labin
 •  Valdet Luboteni, Balda Lupetina 1, Labin
 • Eleonora Matković Čakić ,G. Martinuzzi 21, Labin
 • Morin Hukić, Vjekoslava Spinčića 17, Labin
 • Sandra Juričić, G. Martinuzzi 11/1, Labin
 • Miljenko Stanišić, Vjekoslava Spinčića 3, Labin
 • Saša Spečina, Balda Lupetina 9, Labin
 • Tanja Sedlar, Balda Lupetina 11, Labin
 • Mirta Licul, Balda Lupetina 18, Labin
 • Đani Juričić, Učka 6, Labin

Komposteri se preuzimaju u dvorištu komunalnog poduzeća 1.Maj d.o.o. Labin na adresi Vinež 81, Labin od 26. rujna 2022. godine do 30. rujna 2022. u vremenu od 8,30 do 14,00 sati.

 
Komposteri se mogu preuzeti uz predočenje osobne iskaznice osobe koja je temeljem ove Odluke ostvarila pravo na komposter koja prilikom preuzimanja kompostera potpisuje Izjavu o preuzimanju kompostera.

Ovom Odlukom dodjeljuju se komposteri podnositeljima zahtjeva koji su zadovoljili uvjete propisani Javnim pozivom KLASA: 351-02/22-01/1, URBROJ: 2163-4-01-22-2 od 11. travnja 2022. godine i  Izmjenama Javnog poziva KLASA: 351-02/22-01/1, URBROJ: 2163-4-01-22-3 od 28. travnja 2022. godine.

komposteri kospost recikliranje