Odluka o rezultatima javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje (2. Odluka za područje naselja Vilete i ulice Karla Kranjca i Rudarska u Labinu)

Odluka o rezultatima javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje (2. Odluka za područje naselja Vilete i ulice Karla Kranjca i Rudarska u Labinu)

15.7.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje KLASA: 351-02/22-01/1, URBROJ: 2163-4-01-22-2 od 11. travnja 2022. godine i  Izmjene Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje KLASA: 351-02/22-01/1, URBROJ: 2163-4-01-22-3 od 28. travnja 2022. godine te čl. 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradonačelnik Grada Labina dana 14. srpnja 2022. godine donosi Odluku o rezultatima javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje (2. Odluka za područje naselja Vilete i  ulice  Karla Kranjca i Rudarska u Labinu).

 
Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili pravo na dodjelu kompostera nalaze se u tabelarnom prikazu kako slijedi:

 
IME I PREZIME ADRESA

 • Jasminka Kubaj Vilete 13/1, Labin
 • Eda Klapčić Vilete 24/1, Labin
 • Danijela Belušić Rudarska 15/2, Labin
 • Marija Batelić Karla Kranjca 48/2, Labin
 • Nensi Diminić Karla Kranjca 25/2, Labin
 • Agnieszka Dominika Mikuljan Karla Kranjca 2/1, Labin
 • Bruno Brezac Vilete 11, Labin
 • Kata Leovac Vilete 3/3, Labin
 • Ljiljana Sašek Karla Kranjca 16/2, Labin
 • Anto Jurkić Karla Kranjca 24/1, Labin
 • Suljo Žilić Karla Kranjca 25/3, Labin
 • Katica Marić Vilete 1/1, Labin
                                                                    
Komposteri se preuzimaju u dvorištu komunalnog poduzeća 1.Maj d.o.o. Labin na adresi Vinež 81, Labin od 18. srpnja 2022. godine do 22. srpnja 2022. u vremenu od 8,30 do 14,00 sati.

Komposteri se mogu preuzeti uz predočenje osobne iskaznice osobe koja je temeljem ove Odluke ostvarila pravo na komposter koja prilikom preuzimanja kompostera potpisuje Izjavu o preuzimanju kompostera.

 
Ovom Odlukom dodjeljuju se komposteri podnositeljima zahtjeva koji su zadovoljili uvjete propisani Javnim pozivom KLASA: 351-02/22-01/1, URBROJ: 2163-4-01-22-2 od 11. travnja 2022. godine i  Izmjenama Javnog poziva KLASA: 351-02/22-01/1, URBROJ: 2163-4-01-22-3 od 28. travnja 2022. godine, a zahtjevi se odnose na naselje Vilete i stambene zgrade u ulici Karla Kranjca i Rudarskoj ulici u Labinu.

komposteri kospost recikliranje