Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja kulture za 2017. godinu - Najviše novaca limenoj glazbi Labin i Mediteranskom kiparskom simpoziju

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja kulture za 2017. godinu - Najviše novaca limenoj glazbi Labin i Mediteranskom kiparskom simpoziju

6.4.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Kultura

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 1/16. , 2/16.  i 14/16.) i po raspisanom Javnom natječaju za predlaganje programa i projekata iz područja kulture za 2017. godinu KLASA: 612-01/17-01/2, URBROJ: 2144/01-01-17-11, Gradonačelnik Grada Labina 31. ožujka 2017. godine, donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja kulture za 2017. godinu.

 

Odluka

 

 

financiranje udruge mks mediteranski kiparski simpozij kultura limena glazba labin