Od ovog mjeseca računi „1.Maja“ uvećat će se za 3,00 kune

Od ovog mjeseca računi „1.Maja“ uvećat će se za 3,00 kune

2.5.2011. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske u rujnu 2010. godine donijela je Uredbu o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje pokriva cijena vodnih usluga. Tom Uredbom naloženo je odvajanje cijene za uslugu odvodnje od usluge pročišćavanja, te uvođenje fiksnog i varijabilnog dijela cijene usluge s primjenom od 1. svibnja ove godine.

Sukladno navedenoj Uredbi gradonačelnik Tulio Demetlika donio je Zaključak o davanju suglasnosti tvrtci „1. Maj“ na novi fiksni i varijabilni dio najniže osnovne cijene vodne usluge sakupljanja otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje. Varijabilni dio cijene vodne usluge sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda za vodnu uslugu isporučenu za stambeni prostor i za poslovne prostore ostaje nepromjenjiv te iznosi 3,28 kuna po m3 ispuštene vode. Novina je uvođenje fiksnog dijela najniže osnovne cijene vodne usluge sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda za stambeni prostor koji je utvrđen u visini od 3,00 kuna po korisniku, odnosno mjernom mjestu, te 7,00 kuna za poslovne prostore po korisniku, odnosno mjernom mjestu. Sukladno Zakonu uvedena je i nova kategorija cijena usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za socijalno ugrožene građane za koje je fiksni dio utvrđen u visini od 1,79 kuna te za pročišćavanja i skupljanja u visini od 1,97 kuna. U skladu sa istim Zakonom, Gradonačelnik je donio Zaključak o davanju suglasnosti na novu kategoriju cijene vode za socijalnu kategoriju korisnika u visini od 3,39 kuna po kubičnom metru utrošene vode, dok za ostala domaćinstva iznosi 5,65 kuna.

 

komunalije računi financiranje novac standard