Prvi maj M - Prvi maj

Od Leke se traži intervencija u vezi s Plominom C

Od Leke se traži intervencija u vezi s Plominom C

21.10.2013. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Dr. Lucijan Mohorović, znanstveni suradnik Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci te član Upravnog odbora Hrvatskog društva za zdravstvenu ekologiju, uputio je Josipu Leki, predsjedniku Sabora RH, predstavku kojom u svoje i u ime grupe zainteresiranih građana Labinštine reagira na presudu Upravnog suda u Rijeci kojom je odbačena tužba Zelene Istre, Zelene akcije i zainteresiranih građana protiv pravovaljanosti Studije utjecaja na okoliš planirane TE Plomin C. Istu je predstavku 14. listopada uputio Pučkom pravobranilaštvu kao indikator nezadovoljavajućeg stanja na Labinštini.

Riječ je o predstavci koju je 10. srpnja 2012. uputio Ministarstvu zaštite okoliša i prirode čije je savjetodavno povjerenstvo studiju ocijenilo pozitivno. Mohorović se u predstavci poziva na zakonske obveze iz Arhuške konvencije te taksativno navodi 23 primjedbe i argumenta protiv studije.

U e-mailu Leki, uz koji je taj dokument priložen, izražava vjeru da predsjednik Sabora neće dopustiti da projekt TE Plomin C prođe bez mogućnosti intervencije.

- Svjestan sam da je Upravni sud autonomna institucija, međutim, tužitelji i zainteresirani građani najavili su da će ustrajati u ostvarivanju svojih opravdanih zahtjeva i tražiti daljnju pravnu zaštitu u RH i EU-u. Cilj mi je predstavkom vas osobno upoznati s argumentima koji nesumnjivo potvrđuju da je presuda povrijedila temeljna humanitarna prava garantirana Ustavom RH, obvezama Vlade i EU-a, osobito prava i obveza garantiranih Arhuškom konvencijom, kaže Mohorović.

U e-mailu Pučkom pravobranilaštvu izražava uvjerenje da se ta prava mogu zaštititi ako se mjerodavno ukaže na administrativne propuste. (R. SELAN)

te plomin te plomin 2 tep c lucijan mohorović upravni sud arhuška konvencija zdravlje gospodarstvo