Od danas moguće osnovati trgovačko društvo sa samo 10 kuna temeljnog kapitala - evo kako

Od danas moguće osnovati trgovačko društvo sa samo 10 kuna temeljnog kapitala - evo kako

18.10.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Već dulje imate u planu otvoriti vlastitu tvrtku, no početni kapital od 20.000 kuna bio vam je prevelika zapreka? Tome je došao kraj jer od danas vam je za pokretanje tvrtke dovoljno 10 kuna. ''Manji troškovi osnivanja i mali početni kapital potaknut će mlade poduzetnike'', rekao je ljetos ministar pravosuđa Orsat Miljenić.

Ova je praksa preuzeta od nekih drugih zemalja, primjerice Njemačke i Austrije, gdje se smanjenje početnog kapitala pokazalo odličnom idejom.

Novim bi se Zakonom trebalo znatno olakšati birokratska procedura jer će se srezati plaćanje svih dosadašnjih pristojbi potrebnih za pokretanje novog biznisa. No, imajte na umu da će vam uz simboličn 10 kuna temeljnog kapitala biti potrebno i još 807 kuna za pristojbe i troškove, što je i dalje 9 puta manji iznos no što je bio do sada.

Kakva je procedura za otvaranje tvrtke?

Izmjenama Zakona modernizira se društvo s ograničenom odgovornošću i uvodi mogućnost osnivanja jednostavnog d.o.o (J.D.O.O.) koji ima većinu obilježja d.o.o.-a, a osnovne razlike su upravo smanjenje praga temeljnog kapitala na svega 10 kuna, značajno smanjenje troškova osnivanja i značajno ubrzanje procedure osnivanja.

 

Glavna svrha jednostavnog d.o.o. je olakšanje ulaska u poduzetnički pothvat, sprječavanje neregistriranih djelatnosti, smanjenje odljeva hrvatskih poduzetnika i olakšavanje stranim poduzetnicima poslovanje u Hrvatskoj.

Takav bi princip otvaranja d.o.o.-a trebao biti usmjeren na mlade i nove poduzetnike, bio bi idealan za start-up tvrtke. A usmjeren je i na građane koji danas rade na crno, kako bi im se olakšala legalizacija njihovog rada.

Onaj tko odluči otvoriti tvrkuna ovaj način prvo mora kod javnog bilježnika odabrati ime tvrtke, te popuniti jedan obrazac i potpisati izjavu o nepostojanju dugova. Trošak javnog bilježnika iznosi 547,50 kuna.

 

Uz odabrano ime i dokumentaciju sačinjenu kod javnog bilježnika, u banci se otvori račun nove tvrtke, uplati temeljni kapital i plate sudske pristojbe za upis i upis osnivanja (60 kuna), te naknada Narodnim novinama za objavu oglasa (200 kuna).

Potom se dokumentacija i potvrde o uplati predaju javnom bilježniku. Javni bilježnik kroz sustav hitro.hr upisuje JDOO u sudski registar elektroničkim putem, u roku od 24 sata. Alternativa je osobno odnijeti dokumentaciju i potvrde na sud, odnosno poslati poštom, no time se procedura produljuje prosječno za tri do sedam dana, ovisno o sudu kod kojeg se registrira tvrtka.

Ukupan trošak iznosi 807,5 kuna plus temeljni kapital (817,5 kuna). U Ministarstvu pravosuđa pri kraju je nacrt izmjena Zakona o sudskom registru, kojim će se brisati obveza podnošenja Izjave o nepostojanju dugovanja, pa će sveukupni trošak pasti na 760 kuna.

Broj potrebnih koraka za otvaranje tvrtke isti je kao i prije, no troškovi osnivanja tada su bili višestruko veći. Troškovi su se dosad kretali od 4.300 do 7.500 kuna, što je uz temeljni kapital iznosilo preko tri tisuće eura. A sad se trošak osnivanja kreće oko 100 eura.

 

Komplet dokumentacije za upis tek osnovanog JDOO sastoji se od: prijave za upis osnivanja, zapisnika o osnivanju, popisa članova društva, ovjerenog potpisa člana uprave, dokaza o uplati temeljnog kapitala, sudske pristojbe, potvrde o uplati za objavu u Narodnim novinama, sada još i izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja - čl. 40.a Zakona o sudskom
registru.

Jednostavni d.o.o. mora imati zakonske rezerve u koje je dužan unijeti četvrtinu iznosa dobiti društva iskazane u godišnjim financijskim izvješćima umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine.

Zakonske rezerve smiju se upotrijebiti samo za tri zakonom predviđena slučaja (za povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital društva, za pokriće gubitka iskazanog za godinu za koju se podnose godišnja financijska izvješća ako nije pokriven iz dobiti prethodne godine i za pokriće gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za godinu za koju se podnose).

Prijeti li društvu nesposobnost za plaćanje, hitno se mora sazvati skupština društva. U slučaju da temeljni kapital jednostavnog d.o.o. dosegne iznos temeljnog kapitala klasičnog d.o.o., takav d.o.o. prestaje biti jednostavni, i na njega se primjenjuju pravila klasičnog d.o.o.-a s tim da može zadržati tvrtku (j.d.o.o.).

 

jdoo trgovačko društvo gospodarstvo poduzetništvo