Od 2009. OIB umjesto JMBG-a

Od 2009. OIB umjesto JMBG-a

10.5.2008. // Net.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Početkom 2009. uvest će se osobni identifikacijski broj, koji će se, za razliku od JMBG-a, utvrđivati slučajnim odabirom pa se iz njega neće moći iščitati osobni podaci. Neće se morati mijenjati dokumenti.
Uvođenje OIB-a izglasao je Hrvatski sabor, donijevši Zakon o osobnom identifikacijskom broju.Građani zbog novoga broja neće morati mijenjati svoje dokumente već će se on uvoditi na službene dokumente kako se oni budu mijenjali – za novorođene osobe i novoosnovane tvrtke uveo bi se početkom iduće godine, a za postojeće fizičke i pravne osobe do početka 2011.Do tada će im postojeći JMBG, matični broj ili sistemski broj koji im je dodijelila Poreza uprava biti zamijenjen OIB-om, koji će biti upisan u sve službene evidencije u kojima se te osobe vode (npr. Zemljišne knjige, evidencije trgovačkih sudova, Središnje depozitarne agencije itd.).OIB će imati jedanaest znamenki i ispred toga oznaku HR, izdavat će ga Porezna uprava, a dodijeljivat će se hrvatskim državljanima, pravnim osobama sa sjedištem u Hrvatskoj, kao i strancima koji žele obaviti neku transakciju u Hrvatskoj.Postupak određivanja i dodjele OIB-a, kao i postupak dostave, te sadržaj evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima propisat će se posebnim pravilnikom, a njega je ministar financija dužan donijeti u roku četiri mjeseca od stupanja na snagu donošenja zakona.Političari ostaju u nadzornim odborima

Sabor je izmijenio Zakon o sprječavanju sukoba interesa, pa će Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa ubuduće predsjedavati nestranačka osoba iz reda uglednih javnih djelatnika. U Povjerenstvu će sjediti 11 članova - šest saborskih zastupnika (po tri iz vladajućih i oporbe) i pet uglednih javnih djelatnika.Državni dužnosnici i dalje će moći sjediti u nadzornim odborima državnih tvrtaka, ali najviše u dva, i to u onim tvrtkama koje su od posebna državnog interesa.Kako bi se stalo na kraj dužnosnicima za koje je utvrđeno da su u sukobu interesa, a oglušili su se na odluku Povjerenstva da u javnim glasilima to objave, propisano je da se odluka objavi na trošak proračuna, a taj će se trošak zatim naplatiti od dužnosnika.Dužnosnici će u roku od 30 dana od stupanja na dužnost morati Povjerenstvu dostaviti izvješće o svojoj imovini i bitnim promjenama u vrijeme dok su obnašali dužnost, a prije nego dostave izvješće ne bi mogli primiti plaću.

Ne dostave li izvješće u roku ili navedu netočne podatke, bio bi im obustavljen dio plaće - prihvaćen je amandman nezavisnog zastupnika Dragutina Lesara da ta obustava plaće bude od 10 do 20 tisuća kuna (Vlada je predlagala da bude između 5 do 10 tisuća).Proširen je krug dužnosnika na koje će se odnositi Zakon, pa će pod njegove odredbe potpasti i članovi gradskih, županijskih i općinskih poglavarstava, Poglavarstva grada Zagreba, te čelnici i članovi uprava trgovačkih društava u stopostotnu državnom vlasništvu.Prihvaćen je amandman SDP-ovca Ive Josipovića da se iz tog kruga dužnosnika brišu rektori i prorektori na sveučilištima, kao i Lesarov amandman da u krug uđu direktor i zamjenik direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za zaštitu zdravlja na radu.Preciziran je način popunjavanja imovinskih kartica dužnosnika kad stupe na dužnost, tako da se mora navesti i sva naslijeđena imovina, imovina stečena u životu i radu i što sve od pokretnina treba navesti (vozila, plovila, zrakoplovi, radni strojevi, lovačko oružje, nakit, vrijednosni papiri, životinje, te sve pokretnine vrijednije od 10.000 kuna, osim predmeta kućanstva i odjevnih predmeta).


Izmijenjen je Carinski zakon, pa će od 1. srpnja tvrtke carinu morati plaćati u roku od 10 umjesto dosadašnjih 30 dana.Sabor je prihvatio Izvještaj o spremnosti obrambenog sustava i stanju u OSRH-u u prošloj godini, te izvještaje o radu pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i za djecu.

JMBG OIB zakon osobni identifikacijski broj broj porez