Obvezna preventivna dezinsekcija i deratizacija na području Grada Labina

Obvezna preventivna dezinsekcija i deratizacija na području Grada Labina

6.4.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

U srijedu, 8. travnja 2020. godine provest će se obvezna preventivna dezinsekcija i deratizacija na području Grada Labina. Kod provođenja deratizacije  biti će obuhvaćene  javne površine, napuštene zgrade i napušteni objekti u nadležnosti Grada u naseljima Vinež, Ripenda, Rabac i Labin. Dezinsekcija  će se kontinuirano provoditi zasipavanjem larvicidima voda stajačica.
Preparati koji će se koristiti kod provođenja obvezatne preventivne deratizacije:

DERATIZACIJA:  Megalon parfin 20g,  Presol svježi mamac

DEZINSEKCIJA:  Dimilin TB-2, Draker 10,2

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode građani se obvezno trebaju pridržavati slijedećih naputaka:

1.     Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće  pristup u sve prostore gdje je  potrebno izložiti otrovne meke.

2.     Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito  otpatke hrane.

3.     Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci  pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za glodavce.

4.     Skloniti kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih meka.

5.     Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

 

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

Kod sumnje da je došlo do trovanja obratite se najbližoj zdravstvenoj ustanovi i djelatnicima "PESTIC"-a na terenu ili na telefon 051/ 28 11 63. Rodenticidi: Antidot - VITAMIN K1.

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

deratizacija dezinsekcija