Obrt "Dimoterm" će obavljati dimnjačarske usluge do odabira novog koncesionara

Obrt "Dimoterm" će obavljati dimnjačarske usluge do odabira novog koncesionara

11.2.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Na istoj je sjednici Poglavarstva Grada Labina donijeto Rješenje o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina, Nevie Banak Zahtila, bivše voditeljice Ispostave Doma zdravlja Labin. Za novoga člana imenovana je Helena Vlačić, odnosno nova voditeljica Ispostave Istarskih domova zdravlja, Dom zdravlja Labin,  koja po funkciji automatski ulazi u Stožer zaštite i spašavanja.

Poglavarstvo je također donijelo Odluku da do izbora novog koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova uslugu će obavljati dosadašnji koncesionar Ante Turudić, vlasnik obrta za uslužne djelatnosti «Dimoterm».

dimoterm obrt dimnjačar dimnjačarske usluge koncesija helena vlačić poglavarstvo