Objavljeni Javni pozivi za korištenje reklamnih pultova i lokacija u Rapcu

Objavljeni Javni pozivi za korištenje reklamnih pultova i lokacija u Rapcu

6.5.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.) i članka 4. Odluke o korištenju javnih površina ("Službene novine Grada Labina" broj 14/19.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje: 


Javni poziv za korištenje reklamnih pultova


Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Rapcu za 2021. godinu.

reklame rabac