Objavljen Plan upravljanja pomorskim dobrom – od 24. prosinca moguće podnijeti zahtjev za koncesijska odobrenja

Objavljen Plan upravljanja pomorskim dobrom – od 24. prosinca moguće podnijeti zahtjev za koncesijska odobrenja

17.12.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Labina broj 16/2021, od 16. prosinca 2021 te stupa na snagu 24. prosinca 2021., od kada se mogu podnositi zahtjevi za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Labina za 2022. godinu, isključivo putem pošte preporučeno.

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Labina izdaje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja, na temelju zahtjeva.

Zahtjev se podnosi Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja, putem Grada Labina, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, Titov trg 11, Labin, na obrascu propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, a može se predati isključivo putem pošte preporučeno.

O zaprimljenim zahtjevima Vijeće odlučuje prema redoslijedu zaprimanja. Ukoliko se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva sa urednim i potpunim zahtjevima, prednost ima podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev ranije zaprimljen.

Vijeće će odbiti zahtjev podnositelja koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojoj osnovi.

Dan predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje tijelu kojem je upućen.

Točno vrijeme predaje zahtjeva utvrdit će se putem aplikacije za praćenje pošiljki pružatelja poštanskih usluga temeljem prijemnog broja preporučene pošiljke (R), kako bi Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja moglo nedvojbeno utvrditi koji je zahtjev ranije zaprimljen.

Ukoliko podnositelj zahtjeva preda zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja prije stupanja na snagu ovog Plana ili na način različit od propisanog, zahtjev će se odbaciti Rješenjem i neće se razmatrati.

Plan upravljanja, zahtjev i svi pripadajući prilozi dostupni OVDJE.

pomorsko dobro koncesija koncesijsko odobrenje