Objavljen novi Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina – osigurano pola milijuna kuna za šest različitih mjera

Objavljen novi Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina – osigurano pola milijuna kuna za šest različitih mjera

21.1.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Grad Labin objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2022. Godinu. Ukupna financijska sredstva koja će biti dodijeljena kroz šest mjera potpora i subvencija do iskorištenja sredstava iznose 500.000,00 kuna. Sredstva za potpore i subvencije dodjeljuju se iz Programa jačanja gospodarstva za 2022. godinu iz Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte.

Zanimljivo je kako ovogodišnji javni poziv Grada Labina osigurava znatno veći iznos za potpore no lani, umjesto prošlogodišnjih 350.000,00 kuna, ove godine osigurano je čak pola milijuna kuna za ukupno šest mjera koje uključuju i dvije potpuno nove, a radi se o subvencioniranju stvaranja zelenih radnih mjesta i digitalnih zanimanja budućnosti te subvencioniranju pripreme prijave na natječaje financirane iz nacionalnih ili EU fondova.

Uz gore navedene, ponovno su osigurane i potpore za početnike koja je također nešto izmijenjena odnosno, povećana je s maksimalnih 8.000,00 kn na 15.000,00 kn po korisniku. Potpora za subvencioniranje nabave nove opreme i inventara ove godine sukladno natječaju osigurava mogućnost dodjele do 15 tisuća kuna po korisniku, dok za mjeru  subvencioniranja digitalizacije poslovanja potpore su povećane s dosadašnjih maksimalnih 10.000,00 kn na 15.000,00 kuna po korisniku a ujedno je podignut i postotak sufinanciranja od dosadašnjih 50% na 60 % vrijednosti ulaganja. Za mjeru subvencioniranja organizacije međunarodnih IT konferencija moguće je osigurati iznos do 10.000,00 kuna po korisniku (poduzetniku/obrtniku) odnosno do 50% iznosa troškova organizacije.

Zanimljivo je kako natječaj uz dvije nove mjere i povećanje sveukupnog iznosa na pola milijuna kuna ima jasne ciljeve poput naglaska na poduzetnike početnike i samozapošljavanje, kao i poticanje digitalizacije poslovanja, osposobljavanja ili prekvalifikaciju zaposlenika za zanimanja budućnosti te poticanje poduzetnika i obrtnika na apliciranje projekata na nacionalna i EU bespovratna sredstva.

Poziv i popratna dokumentacija dostupni u prilogu, a isti je otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2022. godine.

Ostale informacije mogu se zatražiti telefonom na broj 052/ 866 817, e-poštom na patricija.terkovic@labin.hr

Prilozi

javni poziv potpore sufinanciranje