Objava javne rasprave o prijedlogu Detaljnog plana uređenja Poslovnih zona Ripenda Verbanci i Vinež (Dokumenti za preuzimanje)

Objava javne rasprave o prijedlogu Detaljnog plana uređenja Poslovnih zona Ripenda Verbanci i Vinež (Dokumenti za preuzimanje)

1.8.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina, objavljuje javnu raspravu o:

prijedlogu Detaljnog plana uređenja 
Poslovne zone Vinež – II faza i o prijedlogu Detaljnog plana uređenja
Poslovne zone Ripenda Verbanci

 
1.  Objavljuje se javna rasprava o PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE
ZONE VINEŽ – II FAZA.
 
2.  Prijedlog Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza utvrdilo je Poglavarstvo
Grada Labina na 86. redovnoj sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine.
 
3.  Javna rasprava održat  će se u razdoblju od 04. kolovoza 2008. godine do 02. rujna  2008.
godine.
 
4.  Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II
faza bit će izložen na javni uvid u ulaznom holu upravne zgrade Grada Labina, Titov trg 11,
Labin, radnim danom u vremenu od 900
 do 1500
 sati.  
 
5.  Prijedlog Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza bit  će objavljen i na web
stranicama Grada Labina na adresi www.labin.hr.
 
6.  Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Detaljnog plana uređenja Poslovne
zone Vinež – II faza održat  će se za sve zainteresirane dana 26. kolovoza 2008. godine s
početkom u 18,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Labina.
 
7. Očitovanja , primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež –
II faza mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave do zaključno 02. rujna 2008.
godine.
 
8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom       
uređenju i gradnji, je slijedeći:
 
•  Nadležna tijela  i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osobe
određene posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja  pisana očitovanja , primjedbe i prijedloge do roka iz točke 7. ove objave.U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.

Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:


-  imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
-  postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, , usmeno ili u  pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
-  mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz  prijedlog prostornog plana o kojem se provodi javna rasprava,
-  daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade  - Grad Labin – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu  okoliša i gradnju, Titov trg 11, 52220 Labin,  pisane prijedloge i primjedbe u roku iz  točke 7. ove objave.
 
9. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu  čitko  napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj  raspravi. 

 

SVA DOKUMENTACIJA DOSTUPNA ZA PREUZIMANJE: 


- prijedlogu Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Ripenda

Verbanci (dokumentacija - Ripenda Verbanci - ZIP 4,14 Mb)

 

- prijedlogu Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež- II faza

  (dokumentacija - Vinež - ZIP 6,08 MB)

 

 

 

Foto: poslovna zona Vinež

 

 

 

 Ripenda Poslovna zona Ripenda Verbanci Vinež Poslovna zona Vinež Poslovna zona