Obilježavanje Dana Civilne zaštite

Obilježavanje Dana Civilne zaštite

25.2.2009. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Povodom međunarodnog Dana civilne zaštite, koji se obilježava 1. ožujka, gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika održati će prijem u petak, 27. veljače 2009. godine u prostorijama Grada Labina.

Civilna zaštita
je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te ratnih razaranja.
Zadaće civilne zaštite jesu socijalne i humanitarne naravi. Sveukupnost zadaća civilne zaštite i njezin djelokrug uređeni su Zakonom o unutarnjim poslovima u skladu s odlukama Ženevske konvencije iz godine 1949. i II. dopunskim protokolom uz tu konvenciju iz 1977. godine.

spašavanje obilježavanje demetlika zaštita DUZS civilna zaštita labin