Obavijest potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan za 2013. godinu

Obavijest potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan za 2013. godinu

10.9.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge), da najkasnije do 30. rujna 2012. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine Kršan za 2013. godinu.

Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti, te financijski plan  za 2013. godinu.  U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.

2. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan, uz zahtjev dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja Općine Kršan.

3. Svi korisnici, koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili u 2012. godini, obvezni su uz zahtjev dostaviti i izvješće o svim ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine.

4. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put, uz zahtjev dostavljaju kopiju akta o registraciji i broj žiro računa.

5. Zahtjevi se podnose na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Pisarnici Općine  Kršan (Kršan, Blaškovići 12), kao i na internetskim stranicama Općine Kršan (www.krsan.hr).

6. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati.

 Zahtjevi se upućuju na adresu: OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

 

krsan.hr

 

Priloženi dokumenti:

općina kršan kršan poziv proračun korisnici