[Obavijest] Odluka o davanju stanova u najam na javnoj raspravi - obrasci dostupni za preuzimanje

[Obavijest] Odluka o davanju stanova u najam na javnoj raspravi - obrasci dostupni za preuzimanje

27.11.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Grad Labin provodi Savjetovanje s zainteresiranom javnošću o nacrtima onih općih akata kojima se uređuju pitanja čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području grada. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

 

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje po Odluci o davanju stanova u najam i traje od 27. studenog do 15. prosinca 2014. godine. Odlukom o davanju stanova u najam propisuje se postupak, uvjeti, mjerila, kriteriji i tijela za davanje u najam stanova koji su u vlasništvu Grada Labina, prava i obveze ugovornih strana, te postupak i uvjeti za davanje suglasnosti za zamjenu stanova. Nastavno na iskustvo dosadašnje primjene u praksi predmetne Odluke, Grad Labin pristupio je izradi nove Odluke o davanju stanova u najam s ciljem što efikasnije primjene iste. Predmetna Odluka također se usklađuje sa važećim pozitivnim propisima.

 

 

Prijedlog i obrazloženje Odluke te Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti u nastavku teksta:

 

 

Odluka o davanju stanova u najam - nacrt prijedloga.pdf

 

Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju.doc

 

 

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do ponedjeljka, 15. prosinca 2014. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi prijedlog, putem obrasca na mail adresu: jasmina.mr@labin.hr. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Labina. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. Krajnji je cilj savjetovanja olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

 

 

grad labin najam zakup obavijest