Obavijest o upisu djece u jaslice/vrtić za 2008./2009. godinu (obrasci za preuzimanje)

Obavijest o upisu djece u jaslice/vrtić za 2008./2009. godinu (obrasci za preuzimanje)

29.4.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Temeljem članka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, članka 20. Statuta Dječjeg vrtića, te članka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu prijema i upisa djece u predškolsku ustanovu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac" Labin donosi OBAVIJEST o upisu djece u jaslice/vrtić za pedagošku 2008/2009. godinu.

 

Građanima Grada Labina i Općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja omogućava se podnošenje prijava za upis djece u periodu od 05. svibnja do 19. svibnja 2008. godine od 7,00 do 15,00 sati.

 

Obrasce za upis kao i prateću dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

jaslice vrtić djeca upis obavijest obrazac download