Obavijest o javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pićan

Obavijest o javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pićan

21.9.2023. // Pićan.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U skladu sa člankom 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), Općina Pićan izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pićan s popratnom dokumentacijom.

Uvid u prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom može se izvršiti svakim radnim danom od 21. rujna do 06. listopada 2023. godine u vremenu od 9,00 do 13,00 sati u vijećnici Općine Pićan, Pićan 40, Pićan, i na web stranicama Općine Pićan (www.pican.hr).

Zainteresirane osobe mogu dati primjedbu (OBRAZAC) na prijedlog Programa na propisanom obrascu najkasnije do isteka roka javnog uvida (06. listopada 2023.g. do 13,00 sati).

Za više informacija slobodno se obratite pročelnici JUO Martini Bilić na tel. 052/887-054, mob. 099/200-0041 ili na e-mail: martina.bilic@pican.hr.

Dokumentacija:

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Pićan – tekstualni dio Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po katastarskim općinama – TABLICA V1 KOPIJE KATASTARSKOG PLANA – PK u digitalnom obliku s označenim oblicima raspolaganja KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1: poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH za OPĆINU PIĆAN KARTOGRAFSKI PRIKAZ 2: površine određene za zakup za OPĆINU PIĆAN KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3: površine određene za prodaju za OPĆINU PIĆAN

 

Obrazac za primjedbe

poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH općina pićan