Obavijest o donošenju Odluke o ID Odluke o izradi I. ID UPU Potpićan

Obavijest o donošenju Odluke o ID Odluke o izradi I. ID UPU Potpićan

16.10.2019. // Kršan.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) Općina Kršan, putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

  O B A V I J E S T o donošenju

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi

I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićan

                              

Temeljem Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/19.) započela je izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 04/14).

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj dana 19. rujna  2019. godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan, koja je objavljena dana 24. rujna 2019. godine u Službenom glasilu Općine Kršan br. 10/19.

             Detaljne informacije o tijeku izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićan mogu se dobiti u Općini Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Blaškovići 12, Kršan, na telefon: 052/378 222 i na mrežnoj stranici Općine Kršan na web adresi: www.krsan.hr.

općina kršan potpićan izmjena i dopuna urbanistički plan uređenja Potpićna