Obavijest neprofitnim organizacijama o sastavljanju i dostavljanju financijskih izvještaja za 2014. godinu

Obavijest neprofitnim organizacijama o sastavljanju i dostavljanju financijskih izvještaja za 2014. godinu

17.1.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), koji je u primjeni od 1. siječnja 2015., obveznici primjene neprofitnog računovodstva su: domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

 

Na političke stranke se primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija, dok se na vjerske zajednice primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava, kontrole na licu mjesta o utrošku proračunskih sredstava te financijski nadzor sredstava iz javnih izvora.

 

Odredbe ovog Zakona ne odnose se na poduzetnike na koje se primjenjuju odredbe Zakona o računovodstvu (Narodne novine 109/07 i 54/13), na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, koji financijsko poslovanje i računovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) te ustanove kojima su osnivači fizičke osobe i druge pravne osobe koje su, sukladno propisima koji uređuju poreze, obveznici utvrđivanja i plaćanja poreza na dobit za svoju ukupnu djelatnost.

 

Registar neprofitnih organizacija se vodi u Ministarstvu financija (http://www.mfin.hr/hr/registar-npf). Način vođenja, upis, promjena podataka i brisanje iz Registra, propisani su odredbama članaka 33. do 36. te članka 46. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, dok je javno objavljivanje putem navedenog Registra propisano odredbama članka 37. istog Zakona. Godišnji financijski izvještaji za 2014., prema odredbama članka 46. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, sastavljaju se u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08, 7/09, 158/13, 1/14 i 44/14).

 

Financijski izvještaji za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2015., sastavljaju se u skladu sa Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja, prema odredbama članka 28. istog Zakona, predaju financijske izvještaje za poslovnu godinu Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju navedeno ministarstvo ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja - FINA, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Rok za dostavu financijskih izvještaja za 2014. je ponedjeljak, 2. ožujka 2015. (zadnji dan zaprimanja izvještaja u propisanom roku).

 

Više u prilogu obavijesti.

 

Obavijest neprofitnim organizacijama o sastavljanju i dostavljanju financijskih izvještaja za 2014. godinu

Datum objave: 
Petak, 16. Siječanj 2015 - 14:28
Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), koji je u primjeni od 1. siječnja 2015., obveznici primjene neprofitnog računovodstva su: domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

 

Na političke stranke se primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija, dok se na vjerske zajednice primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava, kontrole na licu mjesta o utrošku proračunskih sredstava te financijski nadzor sredstava iz javnih izvora.

 

Odredbe ovog Zakona ne odnose se na poduzetnike na koje se primjenjuju odredbe Zakona o računovodstvu (Narodne novine 109/07 i 54/13), na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, koji financijsko poslovanje i računovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) te ustanove kojima su osnivači fizičke osobe i druge pravne osobe koje su, sukladno propisima koji uređuju poreze, obveznici utvrđivanja i plaćanja poreza na dobit za svoju ukupnu djelatnost.

 

Registar neprofitnih organizacija se vodi u Ministarstvu financija (http://www.mfin.hr/hr/registar-npf). Način vođenja, upis, promjena podataka i brisanje iz Registra, propisani su odredbama članaka 33. do 36. te članka 46. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, dok je javno objavljivanje putem navedenog Registra propisano odredbama članka 37. istog Zakona. Godišnji financijski izvještaji za 2014., prema odredbama članka 46. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, sastavljaju se u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08, 7/09, 158/13, 1/14 i 44/14).

 

Financijski izvještaji za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2015., sastavljaju se u skladu sa Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja, prema odredbama članka 28. istog Zakona, predaju financijske izvještaje za poslovnu godinu Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju navedeno ministarstvo ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja - FINA, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Rok za dostavu financijskih izvještaja za 2014. je ponedjeljak, 2. ožujka 2015. (zadnji dan zaprimanja izvještaja u propisanom roku).

 

Više u prilogu obavijesti.

Obavijest neprofitnim organizacijama za dostavu financijskog izvještaja za 2014.

 

Foto: ilustracija

 

 

  


 

udruge neprofitne organizacije revizija obavijest financije