[OBAVIJEST] Danas, posljednjeg dana porezne prijave, labinska ispostava Porezne uprave radi do 19 sati

[OBAVIJEST] Danas, posljednjeg dana porezne prijave, labinska ispostava Porezne uprave radi do 19 sati

28.2.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Porezna uprava procjenjuje da će za oko 750.000 građana provesti postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2017., koji se ove godine provodi prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu početkom 2017.


Porezna uprava, Ispostava Labin će danas 28. 2. 2018. godine raditi iznimno do 19 sati.

Porezna uprava procjenjuje da će se za 750.000 poreznih obveznika-građana provesti postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2017. S obzirom na izmjene zakonskih propisa koje su stupile na snagu od 1. siječnja 2017., a koje utječu na utvrđivanje godišnjeg dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju, Porezna uprava trenutno vrši objedinjavanje svih podataka koji utječu na obračun poreza na dohodak za 2017., kažu u Poreznoj upravi.

Dodaju kako ne mogu procijeniti koliki bi mogao biti ukupni iznos povrata više uplaćenog poreza. Naime, prošle je godine za oko 1,13 milijuna građana proveden postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2016., ali je taj postupak proveden prema odredbama starog zakona.

Porezna uprava posljednjih godina primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, što znači da većina građana - obveznika poreza na dohodak, nema obvezu samostalno predavati godišnju poreznu prijavu, već obračun za njih automatski rade poreznici.

No, za dio poreznih obveznika današnji je dan krajnji rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak za prošlu godinu. Tu obvezu imaju građani koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kao što su obrtnici, pripadnici slobodnih zanimanja i drugi obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga. Obvezu prijave poreza imaju i članovi posada brodova u međunarodnoj plovidbi, kao i porezni obveznici od kojih je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak.

Građani koji nemaju obvezu podnošenja porezne prijave, a koji bi mogli na temelju nekih poreznih olakšica ostvariti pravo na povrat, smatraju li da Porezna uprava ne raspolaže tim podacima, trebaju do kraja današnjeg dana predati zahtjev za priznavanje porezne olakšice u posebnom postupku. To mogu napraviti odlaskom u ispostavu Porezne uprave, a od ove godine i putem ePorezne.

Ako građani žele da im se kroz godišnji obračun priznaju određena prava koja nisu poznata Poreznoj upravi - primjerice ako se traži priznavanje dodatnih uzdržavanih članova ili priznavanje invalidnosti ili boravka na potpomognutom području ili području grada Vukovara, to mogu dojaviti podnošenjem ZPP-DOH obrasca. Od početka 2018. podnošenje tog obrasca omogućeno je putem ePorezne, priopćili su prošli tjedan iz Porezne uprave.

Privremena porezna rješenja građani bi trebali dobiti do kraja lipnja, a na to rješenje mogu podnijeti prigovor najkasnije do 31. srpnja. O prigovoru odlučuje prvostupanjsko tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora. Nakon toga bi trebali započeti povrati preplaćenog poreza na dohodak za 2017.

Inače, Zakonom o porezu na dohodak koji se primjenjuje od početka prošle godine povećan je primjerice iznos osnovnog osobnog odbitka na 3.800 kuna i on je jednak za sve porezne obveznike (za zaposlene je prije bio 2.600 kuna), a povećani su i osobni odbici za djecu i druge uzdržavane članove.

Dohodak se od početka prošle godine oporezuje stopama od 24 i 36% (do tada 25 i 40%), a promijenjene su i porezne osnovice tako da se stopom od 24% oporezuju mjesečni dohoci do 17.500 kuna odnosno do 210.000 kuna godišnje, dok se dohoci iznad tog iznosa oporezuju stopom od 36%.

Te se stope i porezne osnovice primjenjuju i kod obračuna predujam poreza na dohodak i umirovljenicima, no njima bi se tako utvrđena porezna obveza dodatno umanjuje za 50%, a takvo se umanjenje priznaje i obveznicima u lokalnim jedinicama u prvoj skupini područja razvrstanih prema stupnju razvijenosti te gradu Vukovaru.


Tekst HRT


Foto: LC Labin.com
porez prijava poreza porezna uprava