O ODVOJENOM PRIKUPLJANJU BIOTPADA NA LABINŠTINI: Poticanjem kućnog kompostiranja do smanjenja biorazgradivog otpada

O ODVOJENOM PRIKUPLJANJU BIOTPADA NA LABINŠTINI: Poticanjem kućnog kompostiranja do smanjenja biorazgradivog otpada

13.7.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Trgovačko društvo 1. Maj ima lokacijsku dozvolu i izvedbeni projekt za kompostanu na lokaciji Cere, a projekt će biti prilagođen potrebama i financijskim mogućnostima. Direktiva EU-a nalaže da se prilikom donošenja odluke o odvajanju frakcije otpada mora izraditi studija izvodljivosti.

Prema Direktivama Europske unije, utvrđena je obveza odvajanja biootpada od 2023. godine, ali u centru za gospodarenje otpadom Kaštijun na području Istarske županije nije potrebno izdvajati biootpad jer se isti obrađuje u samom centru. To znači da nije prihvatljivo odvojeno prikupljanje biootpada s aspekta ekonomičnosti i učinkovitosti cjelokupnog sustava. Direktor labinskog komunalnog poduzeća 1. Maj Alen Golja navodi na sa u ovom trenutku nalazimo u "pat poziciji".

- Ovdje se nalazimo u jednoj ''pat poziciji'' s obzirom da nam prema Direktivama Europske unije već sada nalažu da se pobrinemo za novi sustav gospodarenja otpadom koji podrazumijeva odvojeno prikupljanje otpada, dok se za poslovanje Kaštijuna to ne isplati. Postavlja se pitanje hoće li, s obzirom da će se u dogledno vrijeme biootpad morati odvajati, građani Labinštine biti informirani o važnosti i nužnosti stjecanja tih navika, a pored toga i hoće li im se osigurati sva potrebna komunalna infrastruktura za odvojeno prikupljanje otpada, navodi Golja. (Branko BIOČIĆ)

OPŠIRNIJE U TISKANOM I ONLINE IZDANJU

ekologija prvi maj komunalno otpad