Novi zakonski propisi: U 2014. cijene goriva mijenjat će se svaki dan

Novi zakonski propisi: U 2014. cijene goriva mijenjat će se svaki dan

19.12.2013. // T - portal // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

S početkom 2014. godine međustopa PDV-a od 10 posto povećat će se na 13 posto. Odnosi se to na ugostiteljstvo i turizam, ali i na šećer, ulja i masti, dječju hranu i koncertne ulaznice. Sniženom stopom od pet posto oporezivat će se sve dnevne novine, bez obzira na broj riječi

Izmjene Zakona o PDV-u samo su neke u nizu zakonskih novosti koje nas čekaju u idućoj godini. Navest ćemo neke od važnijih.

Novi Zakon o mirovinskom osiguranju

Prema novom Zakonu o mirovinskom osiguranju, od 2030. postupno će se povećavati životna dob za odlazak u mirovinu na 67 godina. Sve dotad i i dalje će vrijediti pravilo da pravo na starosnu mirovinu ima muškarac kada navrši 65 godina života, odnosno žena sa 61 godinu i 15 godina staža.

Zakonom će se olakšati prijevremeno umirovljenje za dvije kategorije stanovništva: one koji su se rano zaposlili te imaju 41 godinu staža i 60 godina života i nezaposlene koji ostaju bez posla zbog stečaja tvrtke, a na burzi su najmanje dvije godine. Njima će se isplatiti mirovina bez umanjenja, dok će prijevremeno umirovljenje svih drugih kategorija radnika biti strože penalizirano.

Jedna od važnijih novosti je i da se skraćuje rok za prijavu/odjavu radnika na mirovinsko osiguranje s osam dana na 24 sata od početka /prestanka poslovanja ili zaposlenja/osiguranja.

Režu se povlaštene mirovine iznad 5.000 kuna

Posebnim zakonom od 1. siječnja smanjit će se za 10 posto mirovine određene prema posebnim propisima, a koje su veće od 5.000 kuna. Izuzeti će biti 100-postotni ratni vojni invalidi, mirovine djece branitelja, rudari i radnici profesionalno oboljeli od azbestoze. Tim zakonom bit će obuhvaćeno oko 35.000 građana, a ušteda će biti oko 303 milijuna kuna.

Cijene goriva mijenjat će se svaki dan

U 2014. trgovci naftnim derivatima imat će odriješene ruke u određivanju cijena.

Dosad su se cijene mijenjale svaka tri tjedna, i to u granicama koje je postavljalo Ministarstvo gospodarstva. Novi Zakon o tržištu naftnih derivata sve to mijenja slijedeći pravila Europske unije.

Na liberaliziranom tržištu cijene goriva moći će se mijenjati na dnevnoj bazi. Za očekivati je da će se to prvenstveno dešavati na posjećenijim benzinskim crpkama.

 Izmjene Zakona o porezu na dobit

U sustavu oporezivanja porezom na dobit napravljene su brojne izmjene i dopune.

Jedna od njih je da se poslovnim bankama omogućuje da poreznu osnovicu umanje za iznos otpisanih potraživanja socijalno ugroženih građana.

Izmjenama zakona banke mogu otpisati dio kredita i dugova poduzećima, pravnoj osobi ili obrtniku ako se utvrdi da otplata znatno ugrožava nastavak njegovog poslovanja.

Izmjene omogućuju i jednokratno otpisivanje potraživanja od fizičkih osoba ako je dug do 2000 kuna zastario i ako je otpisan do 31. prosinca 2013. godine.

Uvedene su i porezne olakšice tvrtkama koje posluju na potpomognutim područjima i u gradu Vukovaru koje su dosad plaćale 15 posto poreza na dobit, a od 2014. ga više neće plaćati.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Vlada je izmjenama zakona ukinula porezne olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja, ali od 1. siječnja one će se zamijeniti potporama prema propisima o regionalnom razvoju.

Novina je uvođenje jedinstvenog obrasca o ostvarenom dohotku koji će zamijeniti dosadašnjih šest. Na novom obrascu iskazivat će se i određeni primici koji ne podliježu oporezivanju, a sve kako bi se imao uvid o ukupno ostvarenim primicima poreznog obveznika.

Brže do građevinske dozvole

U Saboru je početkom prosinca izglasan Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju i Zakon o građevinskoj inspekciji. Osnovni cilj ovih zakona je da se skrati postupak pribavljanja dokumentacije za gradnju.

Lokacijsku i građevinsku dozvolu zamijenit će samo građevinska dozvola. Izdavat će se na temelju minimalne dokumentacije i vrijedit će tri godine, u kojem će roku morati početi gradnja.

Vlasnicima novih objekata zakonom se nameće obveza uređenja fasade i okoliša u razdoblju od pet godina za obiteljske kuće te do deset godina za velike zgrade, a prekorače li te rokove, prijeti im kazna od tri tisuće kuna za svaki mjesec prekoračenja.

Uveden je i sustav stegovnih postupaka i novčanih kazni za spore referente i one koji izdaju dozvole suprotne prostornim planovima.

Manji teret za obrtnike

Od 1. siječnja uvodi se jedinstvena stopa komorskog doprinosa u paušalnom iznosu. Doprinos za Obrtničku komoru bit će ograničen na dva posto osobnog odbitka po porezu na dohodak, odnosno najviše 44 kune.

Tvrtka u predstečajnoj nagodbi može sudjelovati u javnoj nabavi

Najveće novosti u izmijenjenom Zakonu o javnoj nabavi su povećanje praga tzv. bagatelne nabave sa sadašnjih 70.000 na 200.000 kuna za nabavu roba i usluga te 500.000 kuna za nabavu radova. Dana je i mogućnost tvrtkama koje su u predstečajnoj nagodbi da sudjeluju u javnoj nabavi.

zakoni legislativa benzin gorivo pravilnici građevinska dozvola porez mirovine