NOVI ZAKON O TALIJANSKOM DRŽAVLJANSTVU

9.10.2007. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Italija je do sada hrvatskim građanima odobrila 703 talijanska državljanstva prema novom zakonu koji je talijanski parlament usvojio početkom prošle godine. Tim je zakonom proširen krug ljudi s pravom na talijansko državljanstvo, što se u Hrvatskoj odnosi na osobe rođene u Istri, Rijeci i Dalmaciji nakon 1947. godine.
Prema podacima talijanskog veleposlanstva u Hrvatskoj, dosad je najviše pozitivnih odgovora (700) iz Rima stiglo na zahtjeve koji su predani u Generalnom konzulatu u Rijeci. Sve osobe iz Istre koje su zatražile talijansko državljanstvo, obratile su se riječkome konzulatu, koji je nadležan za područje Istre i Kvarnera. Neki neslužbeni podaci vele da će možda biti veći broj osoba iz Istre koje su do sada tražile ili će tražiti talijansko državljanstvo u odnosu na one s Kvarnera.
U Rijeci je još uvijek četiri tisuće zahtjeva na listi čekanja, dok je oko 1.400 zahtjeva poslano u Rim. Interes hrvatskih građana za dobivanje talijanskog državljanstva i dalje je daleko skromniji na područjima za koja su zadužena ostala dva predstavništva Italije u Hrvatskoj - talijansko veleposlanstvo u Zagrebu i konzulat u Splitu. Osim tri pozitivna odgovora, u Zagrebu je još 60 do 70 dosjea u obradi, a 20 ih je poslano u Rim. U Splitu je, pak, 158 zahtjeva dospjelo u konzulat, a samo ih je pet zasad proslijeđeno u talijanski glavni grad.
Brojka od 703 državljanstva još nije konačna, kao što nije konačan broj predanih zahtjeva, jer zakon nije vremenski ograničen. Naime, nikada nije definirano do kada se mogu predati zahtjevi, mada su u konzulatima napominjali da je bolje to učiniti što prije, jer će tako ranije zahtjevi ići u dugotrajan proces obrade, pa je i time šansa za dobivanje odgovora, pozitivnog ili negativnog, brža.
Kada je stupio na snagu zakon o dobivanju talijanskog državljanstva, govorilo se da će nekoliko desetina tisuća žitelja Istre i Kvarnera poslati molbe, no na kraju se ispostavilo da je ta brojka gotovo upola manja. Broj molbi hrvatskih građana za stjecanje talijanskog državljanstva porastao je za tek nešto više od tisuću u odnosu na početak ove godine.
Sudeći po dosadašnjoj praksi, očito je da se na dobivanje državljanstva treba čekati nekoliko mjeseci, budući da početkom ove godine niti jedan zahtjev - od oko pet tisuća predanih - nije bio odobren. Zahtjeve, naime, obrađuje poseban međuresorski odbor, koji se bavi svim zahtjevima za državljanstvo, a procedura provjere i obrade predanih zahtjeva i dokumentacije je složena te traži dosta vremena. No, u zadnjih osam mjeseci u Hrvatsku su iz Rima ipak počeli stizati i pozitivni odgovori.
Predsjednik Talijanske unije i saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin ocjenjuje da su pretjerane reakcije na talijanski zakon »bile samo politika i ništa drugo«. Prema njegovim riječima, dramatične brojke najavljivali su samo »politički paničari«, dok je talijanska zajednica od samog početka govorila o deset do 20 tisuća novih državljanstava.
- Ta je procjena bila realna onda, a jednako je realna i danas, zaključio je Radin.

I. FRLAN, V. BEGIĆ

 

Državljanstva po gradovima

Rijeka: 4.000 zahtjeva na listi čekanja; 1.400 zahtjeva poslano u Rim; 700 pozitivnih odgovora (tu su uključeni i građani iz Istre).

Zagreb: 60-70 zahtjeva u obradi; 20 zahtjeva poslano u Rim; 3 pozitivna odgovora.

Split: 158 zahtjeva u konzulatu; 5 zahtjeva poslano u Rim.

 

državljanstvo istra italija