Nova stambena zgrada na Katurama imati će solarne kolektore

Nova stambena zgrada na Katurama imati će solarne kolektore

3.7.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

U Gradu Labinu 01. srpnja održan je sastanak predstavnika Grada Labina i grčke agencije CRES, partnera Ministarstva vanjskih poslova Grčke u cilju sagledavanja mogućnosti korištenja sunčanih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode.

Agencija CRES, nosioc projekta ima ulogu donatora i partnera u smislu pokrivanja troškova u visini od 40%. Sunčani kolektori biti će postavljeni na stambene zgrade, a prva zgrada koja će koristiti sunčane kolektore biti će nova zgrada Kature čija gradnja počinje ove godine.

Razmotriti će se i mogućnost korištenja kolektora u privatnim kućama ukoliko za to postoji interes od strane građana Labina.

Uloga Grada u ovom projektu je provođenje anketnog upitnika o zainteresiranosti građana za korištenje ovog vida grijanja, organiziranje natječaja na koji bi se građani prijavljivali uz specificiranje postojećeg tehničkog stanja na vlastitim kućama te raspodjela sredstava.

Cilj ovog projekta je povećanje svijesti građana i lokalnih poduzetnika o energetskoj učinkovitosti i promišljenom korištenju energije u cilju zaštite okoliša. Ukupan budžet za Hrvatsku iznosi 200.000 eura, a planira se raspodijeliti na 3 grada: Labin, Sisak i Ivanić Grad. Benefit za lokalnu zajednicu i krajnje korisnike vidljiv je kroz smanjenje potrošnje električne energije i redukciju troškova električne energije.

Solarni kolektori su način za korištenje sunčeve energije, čime se velike količine ovog prirodnog energenta pretvaraju u toplinu i time povećava pozitivan utjecaj na očuvanje okoliša

kature stambena zgrada pameta zgrada ekološka zgrada solarni kolektori okoliš ekologija agencija cres