Nova rasvjetna tijela u naselju Marceljani

Nova rasvjetna tijela u naselju Marceljani

14.1.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U naselju Marceljani ovih su dana postavljena dva nova rasvjetna stupa. Radi se o dijelu naselja na kojem je nedostajala javna rasvjeta, a koji vodi prema kućnim brojevima 6/C i 6/D.

Radovi su uključivali iskope i izradu temelja te postavu rasvjetnih stupova visine pet metara. Postavljena je solarna rasvjeta, a radove je izvelo trgovačko društvo Elektra d.o.o. iz Labina.

Vrijednost radova procijenjena je na 22.000,00 kn sa PDV-om, a financirana je u sklopu Programa redovnog održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2020. godinu.


marceljani rasvjetna tijela