Nezavisni zajedno protiv usvajanja UPU Šikuli prije obrade i prihvaćanja Studije prihvatnih kapaciteta turizma grada Labina

Nezavisni zajedno protiv usvajanja UPU Šikuli prije obrade i prihvaćanja Studije prihvatnih kapaciteta turizma grada Labina

13.11.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

Temeljem javne rasprave (kojoj je rok 14.11.), dostavljamo naše prijedloge i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Šikuli. Ovo dole je sažetak dostavljenih ''Prijedloga i primjedbi'':


1.     Selo Šikuli spada u 3-u kategoriju zaštićenih povijesnih spomenika i dobara i pod zaštitom je Ministarstva kulture.

Predlažemo zaštitu vrijedne etnografske baštine: Komunski put i Guvno (Gumno). Predlažemo da se navedene vrijednosti etnografske baštine zaštite kroz registriraciju kao kulturno povijesna baština.


2.     Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta UPU Šikuli potpisan je 12.12.2017.g.

Prema Ugovoru, investitor je preuzeo obvezu financiranja UPU Šikuli, ali infrastruktura i dalje ostaje upitna, naročito ona izvan obuhvata Plana koja dosad nije napravljena za potrebe lokalnog stanovništva.

Primjedba: Tzv. ''posebni ugovor'' je nepoznanica koja je po interesu građana lokalne zajednice jako bitna informacija prije usvajanja UPU Šikuli.

Prijedlog: Usvajanju UPU Šikuli trebao bi prethoditi tzv. ''posebni ugovor'' kao i uvjeti izgradnje komunalne i druge infrastrukture nužne za izgradnju planiranih namjena unutar obuhvata Plana.


3.     U Savjetovanju s javnošću po Studiji prihvatnih kapaciteta, jedna od naših primjedbi bila je:

''S obzirom da studija iznosi smjernice za održivi razvoj turizma GRADA LABINA, smatramo da je neodgovorno sagledavanje prostora izuzimanjem drugih turističkih područja.''

Želimo ukazati na situaciju da navedena studija još uvijek nije ''obrađena'' te kao takva nije ni predstavljena nama vijećnicima i građanima po pitanju prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi. Stoga, navodimo još jedan razlog tj. primjedbu:

da se usvajanju ovog Plana, pored navedenog u točki 2. naših primjedbi, ne bi trebalo pristupiti prije obrade i prihvaćanja Studije prihvatnih kapaciteta turizma grada Labina.

Prijedloge i primjedbe podnose: KLUB NEZAVISNI ZAJEDNO (Silvano Vlačić, Darko Martinović, Tanja Pejić) i predsjednik Odbora za zaštitu okoliša, Mladen Bastijanić

http://www.labin.hr/objava-javne-rasprave-o-prijedlogu-urbanistickog-plana-uredenja-naselja-sikuli
Primjedbe, cijeli dokument (doc.)nezavisni zajedno gradsko vijeće šikuli tanja pejić upu šikuli primjedbe studija prihvatnih kapaciteta turizma grada labina turizam