Nevina Miškulin nova vijećnica u Gradskom vijeću Labina

Nevina Miškulin nova vijećnica u Gradskom vijeću Labina

30.1.2019. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Politika

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Labina vijećnici su jednoglasno prihvatili odluke o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu i to bez rasprave.

Više Radio Labin

nevina miškulin gradsko vijeće politika