Ne dajte teleoperaterima da vas prevare: Ovo su vaša prava ako povećaju cijene

Ne dajte teleoperaterima da vas prevare: Ovo su vaša prava ako povećaju cijene

27.5.2014. // Index.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

NAKON najava operatora o skorim promjenama cijena korištenja usluga u mrežama pokretnih komunikacija zbog povećanja naknada koje plaćaju državi za uporabu radiofrekvencijskog spektra, HAKOM je donio stručno mišljenje u kojem se opisuju obveze operatora i prava korisnika u slučaju promjene cijena usluga.
 
U stručnom mišljenju se navodi da svaka promjena cijena usluga operatora predstavlja izmjenu pretplatničkih ugovora operatora s postojećim korisnicima, što znači da će operatori o namjeravanim izmjenama morati izvijestiti sve korisnike pisanim ili elektroničkim putem.

Dodatno, korisnike koji imaju pretplatnički ugovor, morat će izvijestiti i o njihovom pravu na raskid ugovora. HAKOM u svojem stručnom mišljenju navodi i da korisnici imaju pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez naknade u roku od 30 dana od objave izmjena, ako su izmjene cjenika nepovoljnije za njih u odnosu na ugovorene cijene.

Imate pravo raskinuti pretplatničke ugovore bez plaćanja naknade

Teleoperateri vrlo izgledno dodatno poskupljenje pravdaju posljedicom donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, čiji učinci predstavljaju izravno povećanje troškova operatora.

"Obzirom da promjene cijena usluga operatora predstavljaju izmjenu pretplatničkih ugovora postojećih korisnika u odnosu na ugovorene cijene, operatori sukladno članku 42.a, stavak 8. ZEK-a o namjeravanim izmjenama moraju obavijestiti pisanim ili elektroničkim putem, kako pretplatnike svojih usluga, tako i korisnike unaprijed plaćenih usluga, dok su pretplatnike obvezni dodatno obavijestiti i o njihovom pravu na raskid ugovora", stoji u stručnom mišljenju HAKOM-a.

Nadalje, sukladno članku 42.a., stavak 10. ZEK-a, ako su izmjene cjenika usluga za krajnjeg korisnika usluga nepovoljnije u odnosu na ugovorene cijene usluga, krajnji korisnik ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez naknade u roku od 30 dana od dana objave tih izmjena, osim u slučaju ako su izmjene cjenika usluga posljedica regulatornih obveza koje proizlaze iz ZEK-a, izmjene poreza na dodanu vrijednost i izmjene veleprodajnih cijena na koje operator javnih komunikacijskih usluga nema utjecaja.

HAKOM ističe kako najavljene izmjene cijena ne predstavljaju niti jednu od taksativno navedenih okolnosti, koje bi korisnicima onemogućavale pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknada. Drugim riječima, u slučaju predmetne izmjene cijena usluga i uvođenja dodatnih naknada za korisnike, isti će u slučaju prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora, sukladno članku 42.a, stavak 10. ZEK-a imati pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez plaćanja naknade.

hakom mobina telefojina komunikacije uvjeti poslovanja cijene raskid ugovora