Nalaz Ureda za državnu reviziju: I Vodovod Labin pogrešno obračunava cijenu vode

Nalaz Ureda za državnu reviziju: I Vodovod Labin pogrešno obračunava cijenu vode

3.2.2014. // iPress // Objavljeno u kategoriji Društvo

Od 123 trgovačka društva u vlasništvu gradova i općina koja pružaju usluge javne vodoopskrbe i odvodnje, samo pet ispravno obračunava cijenu vode. Trgovačka društva iz Makarske, Splita, Sinja, Čakovca i Đurđevca vodu domaćinstvima i ostalim korisnicima naplaćuju sukladno zakonskim odredbama, dok preostalih 118, uključujući, dakle, i Istarski vodovod Buzet, Vodovod Labin i Vodovod Pula, računa pogrešno.

 

Na ovu su činjenicu ukazali ekonomisti Anto Bajo i Marko Primorac u najnovijem osvrtu Instituta za javne financije temeljenog na nalazu Ureda za državnu reviziju pod nazivom „Ekonomska opravdanosti razlika u cijeni komunalnih javnih usluga".

 

Državna je revizija, naime, upozorila da razlike u cijeni vodnih usluga nisu ekonomski opravdane, a isporučitelji utvrđuju cijene vodnih usluga po neujednačenim kriterijima.

 

Bajo i Primorac u osvrtu navode da su glavni problemi u obračunu cijene vode, koja će ove godine dodatno rasti, organizacijski propusti trgovačkih društava, nedorečena uredba o utvrđivanju cijene vode, dvostruki obračun naknade za koncesiju, višestruka naplata fiksnog dijela cijene, velike razlike vodnih usluga za različite korisnike, gubici vode te nerazborito financijsko upravljanje.

 

Kao primjer nerazboritog financijskog upravljanja autori posebno izdvajaju slučaj Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, koji prodaje Rižanskom vodovodu Koper u Sloveniji vodu po cijeni koja je manja od cijene koju naplaćuje domaćinstvima i drugim korisnicima, pa čak manja i od cijene vode za navodnjavanje.

 

Državna revizija, naime, navodi u svom nalazu za 2012. godinu (vidi PDF) da je Istarski vodovod u okviru prihoda od prodaje vode ostvario i prihode od prodaje vode drugom isporučitelju, društvu Vodovod d.o.o. Pula u iznosu 7.090.198 kn i društvu Rižanski vodovod Koper (izvoz vode) u iznosu od 3.848.732 kn.

 

Tijekom 2012. Istarski je vodovod koparskom vodovodu isporučio 1.219.113 kubnih metara vode iz izvora Gradole. Postrojenje na izvoru Gradole je izgrađeno sredstvima društva Istarski vodovod Buzet (50%), Rižanskog vodovoda Koper (30%) i društva Vodovod d.o.o. Pula (20%), o čemu je 1969. zaključen ugovor o ujedinjenju sredstava. Prema sporazumu o raspodjeli troškova poslovanja sustava Gradole zaključenom 1975. godine, između Istarskog vodovoda, koji upravlja sustavom Gradole i navedena dva suinvestitora, troškovi poslovanja sustava Gradole dijelili su se između navedenih trgovačkih društava.

 

Zaključno s 2005. buzetsko je poduzeće otkupilo ukupan dio neotpisane vrijednosti imovine Rižanskog vodovoda Koper u sustavu Gradole. Nakon toga troškovi sustava Gradole se dijele između buzetskog i pulskog vodovoda, a od 2006. Rižanskom vodovodu Koper voda se isporučuje po cijeni 0,35 EUR/m3. Dodatkom ugovora od svibnja 2009. cijena vode koju Istarski vodovod prodaje Rižanskom iznosi 0,42 EUR/m3 vode, što prema srednjem tečaju HNB na dan 29. prosinca 2012. iznosi 3,17 kn/m3.

 

Istovremeno, cijena vode za domaćinstvo na području na kojem Istarski vodovod Buzet pruža uslugu vodoopskrbe iznosi 4,42 kn/m3, za druge korisnike 11,11 kn/m3, te za navodnjavanje 3,41 kn/m3.

 

Od 2007. do 2012. Rižanskom vodovodu Koper je isporučeno 7.438.133 m3 vode. Uz projekciju isporuke navedene vode u županiji prema važećim cjenicima i ostvarenim omjerima količinske potrošnje u navedenom razdoblju (od čega 52% domaćinstvu, a 48% gospodarstvu) ukupni prihod bi iznosio 30.931.397,00 kn ili 145,7 posto više u odnosu na prihod koji je u navedenom razdoblju ostvaren od prodaje vode Rižanskom vodovodu Koper, zaključila je Revizija. (MBM)

 

 

voda obračun novac režije ured za državnu reviziju