Nakon turističke sezone počinju radovi na vodoopskrbi Svete Marine

Nakon turističke sezone počinju radovi na vodoopskrbi Svete Marine

7.6.2022. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Nakon turističke sezone započet će radovi na vodoopskrbi Svete Marine. Naime, nakon izrade projektne dokumentacije i rješavanja imovinsko pravnih odnosa dobivena je građevinska dozvola te je labinski Vodovod  proveo postupak javne nabave. U postupku javne nabave  pristigle su četiri ponude,  ... više Radio Labinopćina raša vodoopskrba sveta marina