NAJVIŠE SUNČANIH ELEKTRANA HEP IMA U ISTRI. Nova se planira kod Kršana

NAJVIŠE SUNČANIH ELEKTRANA HEP IMA U ISTRI. Nova se planira kod Kršana

22.4.2022. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Upravo je u Istri HEP u travnju 2019. započeo svoj ciklus ulaganja u sunčane elektrane. Prva neintegrirana (samostojeća) sunčana elektrana u proizvodnom portfelju HEP-a, SE Kaštelir 1, izgrađena na lokaciji Sabadin u općini Kaštelir-Labinci, godišnje proizvede oko 1,5 milijuna kWh električne energije koju prema povlaštenoj cijeni preuzima Hrvatski operator tržišta energije. Neposredno uz tu prvu elektranu snage 1 MW, HEP je 2021. godine u rad pustio i sunčanu elektranu Kaštelir 2, snage 2 MW, koja pak na potpuno tržišnoj osnovi i bez poticaja, ostvaruje godišnju proizvodnju od 2,9 milijuna kWh električne energije, što je dovoljno za opskrbu 1.000 kućanstava. Iste je godine s radom počela i HEP-ova sunčana elektrana Marići, snage 1 MW, smještena u blizini Kanfanara, a na području Općine Žminj. U elektranu su ugrađena 4.092 fotonaponska modula, koji će godišnje proizvoditi oko 1,2 milijuna kWh električne energije. Fotonaponske module za obje elektrane proizvela je domaća tvrtka Solvis iz Varaždina.Iako najviše sunčanih elektrana HEP ima u Istri, najveća do sada, snage 3,5 MW nalazi se na Visu. Krajem 2021. u pogon je ušla i SE Kosore Jug kod Vrlike, snage 2,1 MW, a u   ožujku ove godine Stankovci od 2,5 MW. Pred puštanjem u rad je sunčana elektrana Obrovac (7,35 MW priključne i 8,7 MW instalirane snage), a pripremni se radovi izvode na sunčanoj elektrani Donja Dubrava u Međimurju. S 9,9 MW priključne i 12,35 MW instalirane snage to je najveća hrvatska sunčana elektrana u izgradnji. Donesena je investicijska odluka za izgradnju sunčane elektrane Korlat, koja će imati 75 MW priključne i 99 MW instalirane snage te će s postojećom vjetroelektranom činiti prvi obnovljivi hibridni energetski park u Hrvatskoj.Do kraja ove godine HEP planira početi s radovima na izgradnji sunčanih elektrana ukupnog kapaciteta gotovo 100 MW, a za dodatnih 65 MW kapaciteta u sunčanim elektranama do kraja godine bit će spremna projektna dokumentacija za izgradnju. Dio spomenutih kapaciteta odnosi se na projekte koje se razvijaju na temelju iskaza interesa jedinica lokalnih samouprava. HEP je do sada s 18 općina i gradova potpisao sporazume o suradnji na projektima sunčanih elektrana ukupne snage 168 MW i ukupne investicijske vrijednosti više od 1 milijarde kuna. Jedan od takvih projekata je i sunčana elektrana Nova Vas na području općine Kršan snage čak do 40 MW. Ovisno o mogućnosti usklađenja s prostorno-planskom dokumentacijom, HEP razmatra mogućnost izgradnje sunčanih elektrana na još nekoliko lokacija u Istri.


Osim velikih, neintegriranih elektrana, HEP s ciljem smanjenja vlastite potrošnje energije, sunčane elektrane postavlja i na krovove vlastitih poslovnih zgrada. Tako je od prošle godine u pogonu sunčana elektrana Plomin, snage 370 kW, do sada najveća od 62 integrirane sunčane elektrane u HEP grupi, čija će proizvodnja služiti za smanjenje troškova vlastite potrošnje električne energije na lokaciji termoelektrane Plomin.


Sve navedene elektrane dio su HEP-ova plana da do 2030. godine u sunčanim elektranama ima 350 MW instalirane proizvodne snage, a jednako toliko i u vjetroelektranama.

hep sunčane elektrane energija struja